La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Divendres 6 de durant l'any

Descarregar
Text de l'Evangeli (Mc 8,34-9,1): En aquell temps, Jesús va cridar la gent i els seus deixebles i els digué: «(...) Si algú s'avergonyeix de mi i de les meves paraules davant aquesta generació adúltera i pecadora, també el Fill de l'home s'avergonyirà d'ell quan vindrà amb els sants àngels en la glòria del seu Pare» (...).

Jesús, el "Fill de l'Home"

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui ens fixem en aquesta misteriosa expressió —"Fill de l'Home"— amb què Jesucrist —sorprenentment— es designà a si mateix. No era un títol habitual de l'esperança messiànica, però respon perfectament a l'estil de la predicació de Jesús, que s'expressa mitjançant paraules enigmàtiques i paràboles. Així, el Mestre prova de conduir-nos a poca a poc envers el misteri, que acabarem descobrint seguint-lo a Ell.

Aquesta expressió és de l'Antic Testament: el profeta Daniel transmet la visió del "Fill de l'home" que ve de dalt, tot portant la justícia universal. Jesucrist s'identifica amb aquest "Fill de l'home" que vindrà a jutjar vius i morts. Però la gran novetat consistí a què Jesús usà expressament aquest "títol" amb vista a anunciar la seva Passió. Amb això, Jesucrist associa la imatge de Jutge del món amb la del "servent sofrent" (del profeta Isaïes): el "Fill" ha vingut des de dalt, per a esdevenir "home" que realment pateix i mor per a salvar-nos tots.

—Jesús, estimo la vostra reialesa feta de sofriment i exaltació, d'anorreament i elevació.