La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Divendres 8 de durant l'any

Descarregar
Text de l'Evangeli (Mc 11,11-25): En aquell temps, (...) quan arribaren a Jerusalem, Jesús va entrar al recinte del temple i es posà a treure els qui hi compraven i venien, va bolcar les taules dels canvistes i les parades dels venedors de coloms, i no permetia que ningú traginés res per dins el recinte del temple. I els instruïa així: «¿No diu l'Escriptura: El meu temple serà anomenat “casa d'oració per a tots els pobles”? Però vosaltres n'heu fet una cova de lladres!». Ho van sentir els grans sacerdots i els mestres de la Llei i buscaven com podrien fer-lo morir; però li tenien por, perquè tota la gent estava admirada de la seva doctrina. I quan es va fer fosc, Jesús i els seus deixebles van sortir de la ciutat (...).

Jesús, el "Nou Temple" del "nou Israel". Universalitat de la salvació (l'Església és "catòlica")

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, després de la "purificació" del Temple, Jesús «instruïa»: «'El meu temple serà anomenat casa d'oració per a tots els pobles'». En aquesta síntesi de la "doctrina" de Jesús sobre el Temple s'hi troben com foses dues paraules profètiques.

Primer, la visió universalista del profeta Isaïes (56,7): en el futur, a la casa de Déu, tots els pobles adoraran el Senyor com a únic Déu. Malgrat que Jesús limita conscientment la seva intervenció a Israel, sempre és mogut per la tendència universalista "d'obrir" Israel, per tal que tots puguin reconèixer en el Déu d'Israel l'únic Déu de tot el món. Segon, aquí s'entrellaça aquella paraula de Jeremies (cf. 7,11): «Heu fet de la meva casa 'una cova de lladres'». Jeremies es batia aferrissadament per la unitat entre culte i vida en la justícia davant Déu; lluitava contra una politització "jueva" de la fe i del temple...

—Jesús, Vós sou el "Nou Temple" on tots els homes trobem Déu i, també, on tots els homes ens trobem en Déu.