La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

Veure altres dies:

Dia litúrgic: 7 d’Octubre: La Mare de Déu del Roser

Text de l'Evangeli (Lc 1,26-38): El sisè mes, Déu envià l'àngel Gabriel en un poble de Galilea anomenat Natzaret, a una noia verge, unida per acord matrimonial amb un home que es deia Josep i era descendent de David. La noia es deia Maria. L'àngel entrà a trobar-la i li digué: «Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor! Ell és amb tu (...). No tinguis por, Maria. Déu t'ha concedit la seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran Fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi» (...).

La Mare de Déu del Roser

Mn. Antoni CAROL i Hostench
(Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya)

Avui celebrem la Mare de Déu sota l’advocació del Rosari. Tantes vegades Ella mateixa s’ha aparegut amb “el rosari en mà”! A Ella li agrada! La raó és la següent: tot i que pugui semblar que el res del Rosari és una manifestació de pietat mariana (sens dubte, ho és!), nogensmenys el seu fonament és cristològic, Jesús mateix. El protagonista del Sant Rosari és Jesucrist, el Fill de Déu nascut de Maria Santíssima! Els diversos misteris del Rosari —joiosos, lluminosos, dolorosos i gloriosos— són com “fotografies” de moments emblemàtics de la vida de Jesús vistos des de la mirada de Maria.

—Els misteriós són misteris del Crist. Amb raó, el beat papa Pau VI digué del Rosari que «és com un compendi de l’Evangeli». A més, el «Avemaria» —reiterat al voltant de cada un d’aquests misteris— conté en el seu mateix cor el nom de Jesús. Maria és beneïda entre totes les dones perquè és beneït el fruit del seu ventre: Jesús!