La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Contemplar l'Evangeli d'avui

Evangeli d'avui + homilía (de 300 paraules)

Solemnitat de la Santíssima Trinitat (A)
1ª Lectura (Ex 34,4b-6.8-9): En aquells dies, Moisès es llevà a la matinada i pujà a la muntanya del Sinaí, tal com el Senyor li havia manat. Portava a les mans les dues tauletes de pedra. El Senyor baixà enmig del núvol i proclamà el seu nom. Moisès s'estigué allà amb ell.

Llavors el Senyor passà davant d'ell tot cridant: «Jo soc el Senyor, Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel en l'amor». Moisès es prosternà tot seguit, l'adorà amb el front fins a terra, i digué: «Senyor, si m'heu concedit el vostre favor, vingueu vós mateix a acompanyar-nos. És veritat que és un poble rebel al jou, però vós ens perdonareu les culpes i els pecats, i fareu de nosaltres la vostra heretat».
Salm responsorial: Dn 3
R/. Glòria i lloança per sempre.
Sou beneït, Senyor, Déu dels nostres pares.

És beneït el vostre sant nom.

Sou beneït al vostre temple sant.

Sou beneït assegut al vostre soli reial.

Sou beneït a la carrossa de querubins, quan penetreu amb la mirada els oceans.

Sou beneït al firmament del cel.
2ª Lectura (2C 13,11-13): Germans, estigueu contents, refermeu-vos, animeu-vos, viviu en pau i ben avinguts, i el Déu de l'amor i de la pau serà amb vosaltres. Saludeu-vos els uns als altres amb el bes de pau. Us saluda tot el poble sant. Que la gràcia de Jesucrist, el Senyor, l'amor de Déu i el do de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres.
Versicle abans de l'Evangeli (Ap 1,8): Al·leluia. Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant, a Déu que és, que era i que ha de venir. Al·leluia.
Text de l'Evangeli (Jn 3,16-18): En aquell temps, Jesús digué a Nicodem: «Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè no es perdi cap dels qui creuen en Ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu no ha enviat el seu Fill al món perquè el món fos condemnat, sinó per salvar-lo per mitjà d'Ell. Els qui creuen en Ell no són condemnats, però els qui no creuen ja han estat condemnats, perquè no han cregut en el nom del Fill únic de Déu».

«Ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic»

Mons. Joan Enric VIVES i Sicília Bisbe d'Urgell (Lleida, Espanya)

Avui ens fa bé tornar a escoltar que «Déu ha estimat tant...» (Jn 3,16) perquè, en la festa de la Santíssima Trinitat, Déu és adorat i estimat i servit, perquè Déu és l'Amor. En Ell hi ha unes relacions que són d'Amor, i tot el que fa, activament, ho fa per Amor. Déu estima. Ens estima. Aquesta gran veritat és d'aquelles que ens transformen, que ens fan millors. Perquè penetren l'enteniment, se'ns hi fan del tot evidents. I penetren la nostra acció, i la van perfeccionant cap a una acció tota d'amor. I com més pur, es fa més gran i més perfecte.

Sant Joan de la Creu ha pogut escriure : «Posa amor on no hi hagi amor, i en trauràs amor». I això és cert, perquè és el que Déu fa sempre. Ell «ha enviat el seu Fill al món (...) per salvar-lo» (Jn 3,17) gràcies a la vida i a l'amor fins a la mort en creu de Jesucrist. Avui el contemplem com l'únic que ens revela l'autèntic amor.

Se'n parla tant de l'amor, que potser perd la seva originalitat. Amor és el que Déu ens té. Estima i seràs feliç! Perquè amor és donar la vida per aquells que estimem. Amor és gratuïtat i senzillesa. Amor és buidar-se d'un mateix, per esperar-ho tot de Déu. Amor és acudir amb diligència al servei de l'altre que ens necessita. Amor és perdre per recobrar-ho al cent per u. Amor és viure sense passar comptes del que un va fent. Amor és el que fa que ens assemblem a Déu. Amor —i només l'amor— és l'eternitat ja enmig nostre!

Visquem l'Eucaristia que és el sagrament de l'Amor, ja que ens regala l'Amor de Déu fet carn. Ens fa participar del foc que crema en el Cor de Jesús, i ens perdona i refà, perquè puguem estimar amb l'Amor mateix amb què som estimats.

Pensaments per a l'Evangeli d'avui

  • «Tu, Trinitat eterna, ets com un mar profund en el qual com més busco, més trobo, i com més trobo, més et busco» (Santa Caterina de Sena)

  • «Si en la creació el Pare ens va donar la prova del seu immens amor donant-nos la vida, en la passió i en la mort del seu Fill ens va donar la prova de les proves: Ell ens estima, ens perdona; Déu perdona tot i Déu perdona sempre» (Francesc)

  • «El Verb es va fer carn perquè així nosaltres coneguéssim l’amor de Déu: ‘La caritat de Déu envers nosaltres s’ha manifestat en això: que Déu ha enviat el seu Fill Unigènit al món, a fi que visquem per Ell’ (1Jn 4,9). ‘Perquè tant va estimar Déu el món, que va donar el seu Fill Unigènit, perquè tot el qui creu en ell no es perdi, sinó que tingui la vida eterna’ (Jn 3,16)» (Catecisme de l’Església Catòlica, nº 458)