La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

Veure altres dies:

Dia litúrgic: 6 d'Agost: La Transfiguració del Senyor (A)

Text de l'Evangeli (Mt 17,1-9): En aquell temps, Jesús va prendre amb Ell Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, se'ls endugué a part dalt d'una muntanya alta i es transfigurà davant d'ells; la seva cara es tornà resplendent com el sol, i els seus vestits, blancs com la llum. Llavors se'ls van aparèixer Moisès i Elies, que conversaven amb Jesús. Pere digué a Jesús: «Senyor, és bo que estiguem aquí dalt. Si vols, hi faré tres cabanes: una per a tu, una per a Moisès i una altra per a Elies».

Encara parlava, quan els cobrí un núvol lluminós, i una veu digué des del núvol: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m'he complagut; escolteu-lo». Els deixebles, en sentir-ho, es van prosternar amb el front fins a terra, plens de gran temor. Jesús s'acostà, els tocà i els digué: «Aixequeu-vos, no tingueu por». Ells van alçar els ulls i no veieren ningú més que Jesús tot sol. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els va donar aquesta ordre: «No digueu res a ningú d'aquesta visió fins que el Fill de l'home hagi ressuscitat d'entre els morts».

«Aquest és el meu Fill, el meu estimat»

+ Mn. Joan SERRA i Fontanet
(Barcelona, Espanya)

Avui, l'Evangeli ens parla de la transfiguració de Jesucrist al mont Tabor. Jesús, després de la confessió de Pere, va començar a dir que calia que el Fill de l'home fos condemnat a mort i que el tercer dia ressuscitaria. En aquest context hem de posar l'episodi de la Transfiguració de Jesús. Atanasi el Sinaïta escriu que «Ell s'havia revestit de les nostres miserables túniques de pell, avui s'ha posat el vestit diví, i la llum l'ha envoltat com un mantell». El missatge que ens porta Jesús transfigurat són les paraules del Pare: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat; escolteu-lo» (Mc 9,7). Escoltar vol dir fer la seva voluntat, contemplar la seva persona, imitar-lo, posar en la pràctica els seus consells, prendre la nostra creu i seguir-lo.

Per tal d'evitar equívocs i males interpretacions, «Jesús els va manar que no expliquessin a ningú allò que havien vist, fins que el Fill de l'home hagués ressuscitat d'entre els morts» (Mc 9,9). Els tres apòstols contemplen Jesús transfigurat, signe de la seva divinitat, però el Salvador no vol que ho escampin fins després de la seva resurrecció, aleshores hom podrà comprendre l'abast d'aquest episodi. El Crist ens parla a l'Evangeli i quan fem oració; podem repetir llavors les paraules de Pere: «Rabí, que n'estem de bé aquí dalt» (Mc 9,5), sobretot després d'anar a combregar.

El prefaci de la missa d'avui ens dóna un resum molt bonic, de la transfiguració de Jesús. Diu així: «Perquè Crist, Senyor, havent anunciat la seva mort als deixebles, revelà, a la muntanya sagrada la seva glòria i, tenint també la Llei i els profetes com a testimoni, els féu comprendre que la passió és necessària per arribar a la glòria de la resurrecció». Una lliçó que els cristians no podem oblidar mai.