La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dilluns 2 d'Advent
Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 5,17-26): Un dia Jesús ensenyava. Uns fariseus i uns doctors de la Llei, vinguts de tots els pobles de Galilea i Judea, i de Jerusalem, eren allà asseguts. Jesús, pel poder del Senyor, guaria els malalts (...). Ell, en veure la fe d'aquella gent, va dir: «Home! Els teus pecats et són perdonats». Els mestres de la Llei i els fariseus començaren a pensar: «(...) Qui pot perdonar els pecats sinó Déu?».

Jesús s'adonà dels seus pensaments i els replicà: «(...) Què és més fàcil, dir: ‘Et són perdonats els pecats’, o bé dir: ‘Aixeca't i camina’? Doncs ara sabreu que el Fill de l'home té poder aquí a la terra de perdonar els pecats». Llavors digué al paralític: «T'ho mano, aixeca't, pren la llitera i vés-te'n a casa». A l'instant, ell s'aixecà davant d'ells, prengué la llitera on jeia i se'n va anar cap a casa seva donant glòria a Déu (...).

La "Bíblia" és un únic llibre. Com es formà?

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui contemplem un signe (miracle) que convida a una "relectura" de l'Escriptura veient en el Crist el seu ple acompliment. Les paraules transmeses en la "Bíblia" esdevenen Escriptura mitjançant un procés de relectures cada vegada noves: els textos antics es reprenen en una situació nova (el miracle que ara contemplem), llegits i copsats d'una manera nova.

En la "relectura", en la lectura progressiva, mitjançant correccions, aprofundiments i ampliacions tàcites, la formació de l'Escriptura es configura com un procés de la paraula que obre a poc a poc les seves potencialitats i riqueses interiors, que d'algun mode ja hi eren com llavors i que solament s'obren enfront el desafiament de situacions i experiències noves, i nous sofriments.

—Jesús, crec i confesso que sou el Fill de Déu. Aquesta meva decisió de fe és raonable: té una raó històrica, que em permet veure la unitat interna de l'Escriptura i entendre d'un mode nou els diversos trams del seu camí sense treure'ls-hi llur originalitat històrica.