La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dilluns 2 d'Advent
Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 5,17-26): Un dia Jesús estava ensenyant; i hi eren asseguts els fariseus i els doctors de la Llei, que havien vingut de tots els pobles de la Galilea i de la Judea i de Jerusalem. I el poder del Senyor era amb ell per guarir (...). En veure la fe d’ells, digué: «Home, queden perdonats els teus pecats». I començaren a pensar els escribes i els fariseus, dient: «(...) Qui pot perdonar els pecats sinó únicament Déu?». I coneixent Jesús els pensaments d’ells, els digué: «(...) Què és més fàcil de dir: “Et són perdonats els teus pecats”, o dir: “Aixeca’t i camina”? Doncs, perquè sapigueu que el Fill de l’home té a la terra potestat de perdonar pecats -digué al paralític-: “A tu t’ho dic: Aixeca’t i agafa la teva llitereta, i marxa’t a casa teva”». I de seguida, aixecant-se davant ells, prengué allò on jeia, i se n’anà a casa seva glorificant Déu (...).

La "Bíblia" és un únic llibre. Com es formà?

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui contemplem un signe (miracle) que convida a una "relectura" de l'Escriptura veient en el Crist el seu ple acompliment. Les paraules transmeses en la "Bíblia" esdevenen Escriptura mitjançant un procés de relectures cada vegada noves: els textos antics es reprenen en una situació nova (el miracle que ara contemplem), llegits i copsats d'una manera nova.

En la "relectura", en la lectura progressiva, mitjançant correccions, aprofundiments i ampliacions tàcites, la formació de l'Escriptura es configura com un procés de la paraula que obre a poc a poc les seves potencialitats i riqueses interiors, que d'algun mode ja hi eren com llavors i que solament s'obren enfront el desafiament de situacions i experiències noves, i nous sofriments.

—Jesús, crec i confesso que sou el Fill de Déu. Aquesta meva decisió de fe és raonable: té una raó històrica, que em permet veure la unitat interna de l'Escriptura i entendre d'un mode nou els diversos trams del seu camí sense treure'ls-hi llur originalitat històrica.