La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dimarts 9 de durant l'any
Descarregar
Text de l'Evangeli (Mc 12,13-17): Some Pharisees and Herodians were sent to Jesus... They came and said to him, "Teacher... Is it lawful to pay the census tax to Caesar or not? Should we pay or should we not pay?"... He said to them, "... Bring me a denarius to look at." They brought one to him and he said to them, "Whose image and inscription is this?" They replied to him, "Caesar's." So Jesus said to them, "Repay to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God."...

L'Estat polític: legitimació i límits

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, Jesús respon als fariseus que, si l'emperador romà és garant del Dret, aleshores pot exigir obediència. Nogensmenys, aquest àmbit d'obediència resta —al mateix temps— reduït: hi ha el que és del "cèsar" i hi ha allò que és de Déu. Quan el "cèsar" s'erigeix en Déu, ha excedit els seus límits, i obeir-lo equivaldria a renegar de Déu.

Si hom considera aquestes correlacions, descobrim una concepció de l'Estat molt sòbria: en la mesura que garanteix la pau i el Dret, dites correlacions corresponen a una disposició divina (una mena d'ordenament creatural). Cal respectar l'Estat justament en el seu tarannà profà; la seva necessitat sorgeix a partir de l'essència de l'home com "animal sociale et politicum". Alhora, existeix una delimitació de l'Estat: té el seu àmbit, que no pot sobrepassar; ha de respectar el més alt "Dret de Déu".

—"El Senyor només adorareu". La negació d'adorar l'emperador i, en general, la negació al culte de l'Estat, en el fons, és senzillament el rebuig de l'Estat totalitari.