La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

La Santíssima Trinitat (B)
Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 28,16-20): En aquell temps, els onze deixebles s’encaminaren a la Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat (...). I acostant-s’hi Jesús, els parlà, dient: «M’ha estat donada tota potestat al cel i sobre la terra. Aneu, doncs, i instruïu tots els pobles, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant (...)».

La Santíssima Trinitat no és una "solitud infinita", sinó un "esdeveniment d'Amor"

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, lloem Déu no solament per les meravelles realitzades per Ell, sinó per la bellesa i la bondat del seu Ésser. Contemplem la realitat més pregona del seu "Cor": la Unitat en la Trinitat de Persones Divines; summa i profunda comunió d'amor i de vida.

Déu és U en tant que és tot i només Amor. Conseqüentment, Déu és obertura, acollida, diàleg... El Déu misteriós no és una solitud infinita; és un esdeveniment d'amor. En Ell existeix un "Jo" i un "Tu": el Fill que parla amb el Pare, i ambdós són U amb l'Esperit, el qual és "l'atmosfera" del donar i de l'estimar que fa d'Ells un únic Déu.

—En la vostra "obertura", Déu Trinitat, us he lliurat "a" i "pels" homes: el Pare, que posa a la nostra disposició el que més estima; el Fill que es desprèn de la seva glòria per a lliurar-se a nosaltres; i l'Esperit, que surt de la serena divina abraçada a fi d'inundar els deserts de la humanitat.