La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dimarts 11 de durant l'any
Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 5,43-48): En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «(...) Sigueu, doncs, perfectes com el vostre Pare celestial és perfecte».

La crida universal a la santedat

Mn. Àngel CALDAS i Bosch (Salt, Girona, Espanya)

Avui, aquests versets de l'Evangeli s'integren dins del capítol de les "Benaurances" i amb la mateixa radicalitat. És la novetat entranyable de la doctrina i del cor del Crist: estimar els enemics i pregar pels qui ens persegueixen. Ell sabia que això era difícil de "digerir".

"Sigueu, doncs, perfectes com el vostre Pare celestial és perfecte". La lluita per la santedat no és una opció per a superdotats. Si se'ns permet una comparança, aquesta crida és en l'A.D.N. del nostre ésser essencial. És una vocació divina que arrenca del Baptisme i que ens llença a viure, amb la força de l'Esperit Sant, la unió amb Déu a través de totes les circumstàncies de la nostra vida. Ningú no pot viure fora d'aquesta crida. El Concili Vaticà II ensenyà aquesta doctrina.

—Que jo sàpiga, Senyor, mirar endins per tal de trobar-vos a Vós, amb la crida a lluitar per amor, fent-vos "visible" als qui m'envolten i, així, obrir horitzons divins a tots els homes.