La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dijous dins l'octava de Pasqua
Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 24,35-48): En aquell temps, (...) ell [Jesús] es presentà enmig d’ells, i els digué: «La pau sigui amb vosaltres!» (...). I els digué: «Aquestes són les paraules que us he dit quan encara era amb vosaltres: que convenia que es complissin totes les coses que han estat escrites sobre mi en la Llei de Moisès i en els Profetes i en els Salms». Aleshores els obrí l’enteniment per a entendre les Escriptures (...).

La Tradició

Mn. Antoni CAROL i Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya)

Avui ens trobem —novament— al cenacle on Jesús havia instituït l'Eucaristia durant la Pasqua. Allí mateix —amagats per por als jueus— es reuneixen els Apòstols i se'ls apareix Jesucrist ressuscitat. Els desitja la pau, els mostra el Cos i els recorda que les Escriptures anticipaven profèticament aquells esdeveniments. I el que és més important: els fa testimonis d'aquests fets.

Després de l'Ascensió, els Apòstols predicaren el que havien vist de primera mà. Ells lliuraren a les següents generacions aquest testimoni. Ho feren oralment, és a dir, de viva veu: això és la Tradició. Més tard, aquests ensenyaments foren posats per escrit, tot conformant el Nou Testament. Tradició i Sagrada Escriptura formen el cabal d'un únic "riu" (la Revelació) que durant molts segles no ha deixat de fluir i influir en el cor de molts homes.

—Esperit Sant, il·lumineu-me per a conèixer i entendre el tresor de la Revelació amb el qual l'Església em guia i protegeix la meva consciència.