La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Divendres dins l'octava de Pasqua
Descarregar
Text de l'Evangeli (Jn 21,1-14): En aquell temps, Jesús es va tornar a aparèixer als deixebles vora el llac de Tiberíades. L'aparició va ser d'aquesta manera: es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs, l'anomenat Bessó, Natanael, de Canà de Galilea, els fills de Zebedeu i dos deixebles més. Simó Pere els diu: «Me'n vaig a pescar». Els altres li diuen: « Nosaltres també venim amb tu». Sortiren, doncs, i pujaren a la barca, però aquella nit no van pescar res.

Quan va despuntar el dia, Jesús es presentà vora el llac, però els deixebles no s'adonaven que fos Ell. Llavors Jesús els digué: «Nois, no teniu res per a menjar?». Li respongueren: «No». Ell els digué: «Tireu la xarxa a la dreta de la barca i trobareu peix». Així ho van fer i ja no la podien estirar de tants peixos com hi havia.

Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere: «És el Senyor». Així que Simó Pere va sentir que era el Senyor, es posà el vestit que s'havia tret i es llançà a l'aigua. Els altres deixebles (...) van arribar amb la barca, arrossegant la xarxa plena de peixos (...). Aquesta fou la tercera vegada que Jesús es va aparèixer als deixebles després de ressuscitar d'entre els morts.

Crist roman amb nosaltres

Mn. Joan Ant. MATEO i García (Tremp, Lleida, Espanya)

Avui, Jesús ressuscitat surt a l'encontre dels seus amics, els reuneix i conforta amb la seva presència. Joan, que estimava molt el Senyor, intueix amb més facilitat que és Ell. Tots, però, sospiten que són davant la presència del Crist, ja que han vist que —bo i refiant-se de la seva paraula— llur treball ha obtingut un resultat extraordinari.

Igual que en els primers temps del cristianisme, Jesucrist no ens deixa sols. Es fa present enmig nostre de manera especial quan celebrem la santa missa, quan escoltem la seva Paraula que ens reconforta i també emplenant d'amor el nostre cor amb la seva càlida presència rebuda en una Comunió feta amb fe, devoció i puresa de cor. Sense Jesús la vida perd el seu color i la seva alegria; amb Ell tot és distint.

—Senyor, us demano que obriu els ulls de la meva fe per tal que sàpiga reconèixer la vostra presència en la meva vida. Feu que reïxi viure a fons el gran regal de l'Eucaristia.