La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Diumenge 3 (B) de Pasqua
Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 24,35-48): En aquell temps (...), ell [Jesús] es presentà enmig d’ells, i els digué: «La pau sigui amb vosaltres!». Contorbats i espantats, pensaven que veien un esperit. I els digué: «Per què esteu pertorbats i per què s’aixequen aquests pensaments en els vostres cors? Mireu les meves mans i els meus peus, que soc jo mateix! (...)».

I els digué: «Aquestes són les paraules que us he dit quan encara era amb vosaltres: que convenia que es complissin totes les coses que han estat escrites sobre mi en la Llei de Moisès i en els Profetes i en els Salms». Aleshores els obrí l’enteniment per a entendre les Escriptures. I els digué: «(...) I vosaltres sou testimonis d’aquestes coses».

La resurrecció del Crist, fonament del missatge cristià

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, els Apòstols són testimonis d'una realitat que els transformà totalment: Jesús —tal com constava en la Sagrada Escriptura— ha ressuscitat. La fe cristiana es manté o cau amb la veritat del testimoni que el Crist ha ressuscitat entre els morts. "Si el Crist no hagués ressuscitat, la nostra predicació seria sense objecte, ho seria també la vostra fe" (1Co 15,14).

Si hom prescindeix d'això, encara podríem prendre de la tradició cristiana certes idees interessants sobre Déu i l'home, sobre el seu ésser home i el seu "haver de ser" —una mena de concepció religiosa del món—, però la fe cristiana resta morta. D'altra banda, que Jesús solament hagi existit o que, en canvi, existeixi també ara depèn de la resurrecció. En el "sí" o el "no" a aquesta qüestió no hi és en joc un esdeveniment més entre altres, sinó la figura de Jesús com a tal.

—En la vostra resurrecció, Jesús, hem assolit una nova possibilitat de ser homes i un nou futur per a la humanitat.