La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dimecres 3 de Pasqua

Descarregar
Text de l'Evangeli (Jn 6,35-40): En aquell temps, Jesús digué a la gent: «Jo sóc el pa de vida: qui ve a mi no passarà fam i qui creu en mi no tindrà mai set (...). No he baixat del cel per fer la meva voluntat, sinó la voluntat del qui m'ha enviat (...). Perquè aquesta és la voluntat del meu Pare: que tots els qui veuen el Fill i creuen en Ell tinguin vida eterna. I jo els ressuscitaré el darrer dia».

Joan 6: Jesús és el "Pa de Vida" perquè revela el Pare

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, Jesús revela que és el veritable "Pa" perquè coneix eternament el Pare i ha baixat per a donar-nos-el a conèixer. La clau de volta decisiva per a la imatge de Jesús a l'Evangeli de Joan es troba en l'afirmació conclusiva del Pròleg: «A Déu, ningú no l'ha vist mai: el seu Fill únic, que és Déu i està en el si del Pare, és qui l'ha revelat» (Jn 1,18).

Solament qui és Déu, ve de Déu, i aquest és Jesús. Ell parla realment a partir de la visió del Pare, a partir del diàleg permanent amb el Pare, un diàleg que és la seva vida. Si Moisès ens ha pogut mostrar solament l'espatlla de Déu, Jesús en canvi és la Paraula que procedeix de Déu, de la contemplació viva, de la unitat amb Ell.

—Els dos grans dons de Moisès a Israel —la revelació del Nom de Déu («Jo sóc el que sóc») i la Torà— en el Crist assoleixen la seva forma definitiva: Ell és el Fill; Ell és el Camí.

La voluntat de Déu

Mn. Joaquim MESEGUER García (Rubí, Barcelona, Espanya)

Avui, Jesús es presenta com el pa que dóna la vida. En aquestes paraules es manifesta el sentit de la seva missió: salvar l'home i donar-li vida. I per a perpetuar la seva acció salvadora i la seva presència entre nosaltres, Jesucrist s'ha fet aliment de vida.

Jesucrist ens convida a seguir-lo, a alimentar-nos d'Ell, puix això és el que significa veure'l i creure en Ell, i alhora ens ensenya a fer la voluntat del Pare, tal com Ell la duu a terme. En ensenyar el Parenostre, va posar seguides aquestes dues peticions: "Faci's la vostra voluntat així a la terra com es fa en cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui". Aquest pa es refereix no solament a l'aliment material, sinó a Ell mateix, aliment de vida eterna, amb qui hem de restar units dia rere dia amb la cohesió profunda que ens dóna l'Esperit Sant.

—Apropem-nos amb fe a Aquell que ha volgut ser el nostre aliment, la nostra llum i la nostra veritable vida.