La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dissabte 7 de Pasqua

Descarregar
Text de l'Evangeli (Jn 21,20-25): (...) Aquest és el deixeble que dóna testimoni de tot això. Ell ho ha escrit, i sabem que el seu testimoni és digne de crèdit. Jesús va fer encara moltes altres coses. I si algú volgués escriure-les una per una, em sembla que els llibres que es podrien escriure no cabrien en el món sencer.

Tradició i Sagrada Escriptura

Mn. Fidel CATALÁN i Catalán (Terrassa, Barcelona, Espanya)

Avui llegim el final de l'Evangeli de sant Joan. El Senyor Ressuscitat s'apareix als seus deixebles i els renova en el seu seguiment. Tot seguit se situa el text que avui proclamem en la litúrgia. La figura del deixeble estimat és central. El text ajuda a donar un element de continuïtat a l'experiència dels Apòstols [la Tradició].

"Si vull que es quedi fins que vindré" pot indicar més aviat aquesta continuïtat. El deixeble estimat esdevé testimoni de tot això en la mesura que és conscient que el Senyor es queda amb ell en tota ocasió. És per això que pot escriure [Sagrada Escriptura] i la seva paraula és digna de fe, perquè glossa amb la seva ploma l'experiència continuada d'aquells que viuen la seva missió enmig del món, tot experimentant la presència de Jesucrist.

—Senyor, cadascú de nosaltres pot ser aquest deixeble estimat en la mesura que ens deixem guiar per l'Esperit Sant, que és qui ajuda a descobrir aquesta presència.