La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dilluns 1 de Quaresma
Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 25,31-46): En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Quan el Fill de l'home vindrà ple de glòria, acompanyat de tots els àngels, s'asseurà en el seu tron gloriós. Tots els pobles es reuniran davant seu, i Ell destriarà la gent els uns dels altres, com un pastor separa les ovelles de les cabres (...). I aquests aniran al càstig etern, mentre que els justos aniran a la vida eterna».

El Judici com a lloc d'exercici de l'esperança

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, enfront la imatge del Judici final, la Quaresma ens renova l'esperança en Aquell que ens fa passar de la mort a la vida. El judici és un "lloc d'exercici de l'esperança". La imatge del Judici final no és una imatge terrorífica, sinó una imatge decisiva d'esperança: només Déu pot crear justícia.

Déu ha revelat el seu rostre precisament en la figura del qui pateix i comparteix la condició de "l'home abandonat", prenent-lo amb Ell. Aquest Innocent que sofreix ha esdevingut esperança-certesa: Déu existeix, i Déu sap crear la justícia d'un mode que nosaltres no som capaços de concebre i que, nogensmenys, podem intuir en la fe. Sí, existeix la resurrecció de la carn; existeix una justícia! Existeix la "revocació" del sofriment passat, la reparació que restableix el Dret.

—La fe en el Judici final és, abans de res, esperança, la necessitat de la qual s'ha fet evident precisament en les convulsions dels darrers segles: la injustícia de la història no serà la darrera paraula...