La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Diumenge 2 (A) de Quaresma
Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 17,1-9): En aquell temps, Jesús va prendre amb Ell Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, se'ls endugué a part dalt d'una muntanya alta i es transfigurà davant d'ells (...). Els cobrí un núvol lluminós, i una veu digué des del núvol: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m'he complagut; escolteu-lo» (...). Jesús els va donar aquesta ordre: «No digueu res a ningú d'aquesta visió fins que el Fill de l'home hagi ressuscitat d'entre els morts».

La Transfiguració no és un canvi de Jesús, sinó la revelació de la seva divinitat

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, juntament amb Jesús transfigurat, apareixen Moisès i Elies, figures de la Llei i dels Profetes. Pere, extasiat, exclamà: “Si vos, faré tres cabanes (...)”. Però nosaltres tenim només una morada: Crist. Ell és la Paraula de Déu, Paraula de Déu en la Llei, Paraula de Déu en els Profetes.

El Pare mateix proclama: “Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m'he complagut; escolteu-lo”. La Transfiguració no és un canvi de Jesús, sinó la revelació de la seva divinitat, l’íntima compenetració del ser ésser amb Déu, que esdevé llum pura. En el seu ser u amb el Pare, Jesús mateix és Llum de Llum. Pere, Jaume i Joan, tot contemplant la divinitat del Senyor, es preparen per afrontar l’escàndol de la creu.

—Jesús: en la muntanya us transfiguràreu i els vostres deixebles, en la mesura de llur capacitat contemplaren la vostra glòria, per tal que, veient-vos crucificat, comprengueren que la vostra passió era voluntària i anunciessin al món que Vós sou veritablement l’esplendor del Pare.