La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dijous 3 de Quaresma

Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 11,14-23): En aquell temps, Jesús estava traient un dimoni d'un home que era mut. Així que el dimoni sortí, el mut començà a parlar, i la gent n'estava meravellada. Però alguns digueren: «Aquest treu els dimonis pel poder de Beelzebul, el príncep dels dimonis». D'altres, per posar-lo a prova, li demanaven un senyal del cel. Però Ell, que coneixia els seus pensaments, els digué: «(...) Si jo trec els dimonis pel poder de Déu, és que ha arribat a vosaltres el Regne de Déu (...)».

L'obrar del Crist en l'Esperit Sant ens allibera del dimoni

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui considerem que el Crist, bo i actuant amb l'Esperit Sant, es fa present entre nosaltres i ens defensa del mal. És absurd que el dimoni expulsi el dimoni! Tinguem sentit comú: és el Crist qui —amb el "dit" de Déu— foragita els dimonis!

L'anunci del Regne és "esdeveniment": Paraula de Déu en Persona. Aquest anunci és també una lluita contra les forces del mal. El món antic visqué l'aparició de la fe cristiana com un alliberament del temor als dimonis que, malgrat l'escepticisme i el racionalisme il·lustrat, ho envaïa tot. Per a nosaltres no hi ha més que un Déu i un sol Senyor, Jesucrist (cf. 1Co 8,4): en aquesta afirmació hi ha una força alliberadora, el gran exorcisme que purifica el món. Per molts "deus" que fluctuïn al món, només un és Déu i Senyor!

—Amb Jesucrist, Déu ha entrat en la història d'un mode totalment nou: vivim, de manera singular, el temps de la conversió i del penediment, i també el temps de la joia.