La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Divendres 3 de Quaresma

Descarregar
Text de l'Evangeli (Mc 12,28b-34): En aquell temps, un dels mestres de la Llei anà a trobar Jesús i li va fer aquesta pregunta: «Quin és el primer de tots els manaments?». Jesús va respondre: «El primer és: ‘Escolta, Israel: el Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l'únic. Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb tot el pensament i amb tota la força’. El segon és aquest: ‘Estima els altres com a tu mateix’. No hi ha cap manament més gran que aquests» (...).

L'amor: "primer" manament vs "nou" manament

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, a la pregunta fonamental sobre el "primer manament", Jesucrist respon amb la "Llei a la mà". A Lc 10,26, el Senyor respon preguntant a l'escriba "què hi ha escrit a la Llei?". Aquest donà la resposta exacta. Nogensmenys, el Crist, tot desvetllant paulatinament el seu propi misteri, menà "la resposta" vers horitzons insospitats.

Un tema característic dels escrits de sant Joan és l'amor. 1r La Font de l'amor és Déu: "Déu és amor" (1Jn 4,8) (Joan és l'únic autor neotestamentari que dóna aquesta "definició" de Déu). 2n Déu —mitjançant l'encarnació i mort del seu Fill Jesucrist— ha demostrat el seu amor: no es limità a declaracions orals, sinó que es comprometé de veritat i "pagà" personalment. 3r Contemplant aquest "excés" d'amor, el cristià es veu cridat a una resposta activa, sintetitzada en el "nou manament".

—A l'Antic Testament el criteri normatiu estava pres de l'home ("com a tu mateix"). Al Nou Testament Jesús presentarà com a motiu i norma del nostre amor la seva mateixa persona: "Tal com jo us he estimat".