La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dijous 4 de Quaresma

Descarregar
Text de l'Evangeli (Jn 5,31-47): En aquell temps, Jesús digué als jueus: «Si jo donés testimoni de mi mateix, el meu testimoni no seria vàlid. Però n'hi ha un altre que dóna testimoni de mi (...). Vosaltres investigueu les Escriptures, perquè us penseu que gràcies a elles obtindreu vida eterna. Doncs les Escriptures també donen testimoni de mi (...). No us penseu que seré jo qui us acusarà davant el Pare: el qui us acusa és Moisès, en qui teniu posada l'esperança. Perquè, si creguéssiu Moisès, em creuríeu a mi, ja que ell va escriure de mi. Però si no creieu els seus escrits, com creureu les meves paraules?».

El quart Evangeli es basa en l'Antic Testament

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, en l'autodefensa de Jesús davant els jueus, s'insinua una de les singularitats del quart Evangeli: Joan es basa totalment en l'Antic Testament. "[Moisès] va escriure de mi" (Jn 5,46), diu Jesús als seus adversaris; Felip diu a Natanael: "Aquell de qui van escriure Moisès a la Llei, i els Profetes, l'hem trobat" (Jn 1,45).

La relació entre Jesús i Moisès apareix d'un mode pragmàtic particularment al final del Pròleg: "La Llei fou donada per Moisès; la gràcia i la veritat ens han vingut per Jesucrist" (Jn 1,16-17). La profecia —la gran promesa— de Moisès ("Déu suscitarà un profeta com jo; a ell l'escoltareu") s'ha acomplert amb escreix, en la manera desbordant en què Déu acostuma a regalar.

—Qui ha vingut és més que Moisès, és més que un profeta. És el Fill, i ara és el propi Fill qui serà "enlairat". I per això es manifesten la gràcia i la veritat, no com destrucció, sinó com acompliment de la Llei.