La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

La Santíssima Trinitat (C)
Descarregar
Text de l'Evangeli (Jn 16,12-15): En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara us serien una càrrega massa pesada. Quan vingui l'Esperit de la veritat, us conduirà cap a la veritat sencera. Ell no parlarà pel seu compte: comunicarà tot el que senti dir i us anunciarà l'esdevenidor. Ell em glorificarà, perquè allò que us anunciarà, ho haurà rebut de mi. Tot el que és del Pare és meu; per això he dit: ‘Allò que us anunciarà, ho rep de mi’».

Déu, Unitat en la Trinitat, suma i profunda comunió d’amor i de vida

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui la litúrgia ens convida a lloar Déu no solament per una meravella realitzada per Ell, sinó sobretot per com és Ell; per la bellesa i bondat del seu ésser. Se’ns convida a contemplar, per dir-ho així, el Cor de Déu, la seva realitat més pregona, que és la de ser Unitat en la Trinitat, suma i profunda comunió d’amor i de vida.

Tota la Sagrada Escriptura ens parla d’Ell; proclama àdhuc el seu propi nom: Misericòrdia, Gràcia, Fidelitat (cf. Ex 34,6). Déu és U en quant que és tot i solament Amor, però precisament pel fet de ser Amor és obertura, acollida, diàleg; i en relació a nosaltres, homes pecadors, és misericòrdia, compassió, gràcia, perdó.

—En aquest lliurament de Déu actua tota la Trinitat: el Pare, que posa a la nostra disposició a Qui més estima; el Fill que, d’acord amb el Pare, es despulla de la seva glòria per tal d’entregar-se a nosaltres; i l’Esperit, que surt de la serena abraçada divina per a inundar els deserts de la humanitat.