La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Diumenge XII (C) de durant l'any

Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 9,18-24): Una vegada que Jesús feia pregària en un lloc apartat, els seus deixebles eren amb Ell. Llavors els preguntà: «Qui diu la gent que sóc jo?». Ells respongueren: «Uns diuen que ets Joan Baptista; d'altres, que ets Elies; d'altres, que ha ressuscitat un dels antics profetes». Ell els preguntà: «I vosaltres, qui dieu que sóc?». Pere li respongué: «El Messies de Déu». Però Ell els manà severament que no ho diguessin a ningú (…).

Jesús, el Crist de Déu, el Sant de Déu, el Fill de Déu viu

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, també succeeix que aleshores: molts s’apropen a Jesús, per dir-ho així, des de fora. Grans estudiosos reconeixen la seva categoria espiritual i moral, i el seu influx en la història de la humanitat, tot comparant-lo amb Buda, Confuci, Sòcrates i altres savis i grans personatges de la història. Però no arriben a reconèixer-lo en la seva unicitat (Déu i Home).

Freqüentment Jesús és considerat també com un dels grans fundadors de les religions, dels quals cadascú en pot prendre quelcom per a formar-se una convicció pròpia. Per tant, com aleshores, també avui la “gent” té opinions diverses sobre Jesús. I, com aleshores, també a nosaltres, deixebles d’avui, Jesús ens repeteix la seva pregunta: “I vosaltres, qui dieu que sóc?”.

—Volem fer nostra la resposta de sant Pere: “Vós sou el Crist” (Mc 8,29); “el Crist de Déu” (Lc 9,20); “Vós sou el Crist, el Fill de Déu viu” (Mt 16,16); “Vós sou el Sant de Déu” (Jn 6,69). Totes aquestes respostes són exactes i valen per a tots.