La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dijous 12 de durant l'any

Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 7,21-29): En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «No tothom qui em diu: ‘Senyor, Senyor’, entrarà al Regne del cel, sinó el qui fa la voluntat del meu Pare del cel (...). Per això, tothom qui escolta aquestes meves paraules i les compleix, s'assembla a un home assenyat que va construir la seva casa sobre roca (...)».

La saviesa de la Llei de Déu

Mn. Antoni CAROL i Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya)

Avui arribem al final del nomenat "Sermó de la muntanya" (capítols 5-7 de sant Mateu). Jesús, mestre d'autoritat convincent, ensenya els "requisits" per a pertànyer al seu Regne —d'amor!— i quina ha de ser la nostra actitud davant la Llei de Déu. Escoltar realment la Paraula de Déu implica posar-la en pràctica. Qui ho faci tindrà prudència i saviesa.

L'antic Israel tenia consciència de ser un poble savi perquè coneixia explícitament la Llei de Déu. Actualment, hom respira un desafecte davant la llei, especialment si és de Déu o si és "llei moral". Però aquesta no és una imposició, sinó un "do" que ens ensenya les "raons" del creixement humà i de l'apropament al Creador. Aprenguem de la nostra pròpia història: allí on es rebutja i/o es desconeix la Llei de Déu es desconeix també la dignitat de la persona humana i fàcilment se la maltracta.

—Senyor-Déu, ajudeu-me a posar per obra els vostres preceptes per adquirir la veritable saviesa de la vida.