La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dissabte 13 de durant l'any
Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 9,14-17): Llavors s’atansen a ell els deixebles de Joan, dient: «Per què nosaltres i els fariseus dejunem sovint, però els teus deixebles no dejunen?». I els diu Jesús: «¿És que poden els amics de l’espòs plorar en el cas que sigui amb ells l’espòs? (...). Ningú no posa (...) vi nou en bots vells; (...) sinó que posen vi nou en bots nous, i una cosa i l’altra es conserven».

La nova evangelització: cal actualitzar la "comprensió" de la fe

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, Jesús ens crida a la "fidelitat renovada": malgrat que el contingut de la fe no canvia substancialment, hem de considerar els canvis de percepció cultural i les greus dificultats del temps respecte a la professió de la fe vertadera i la seva recta interpretació.

Els continguts essencials que des de fa segles constitueixen el patrimoni de tots els creients tenen necessitat de ser confirmats, compresos i aprofundits de manera sempre nova, amb vista a donar un testimoni coherent en condicions històriques distintes de les del passat. El magisteri de l'Església té la responsabilitat d'intensificar la reflexió sobre la fe per tal d'ajudar tots els creients en el Crist a una adhesió a l'Evangeli més conscient i vigorosa en cada temps.

En els temps més recents l'Església ha acomplert aquesta missió amb el Concili Vaticà II («brúixola segura per a orientar-nos en el canvi del segle que comença») i convocant dues vegades "l'Any de la Fe" (amb Pau VI i amb Benet XVI), entre moltes altres iniciatives.