La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dijous 18 de durant l'any

Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 16,13-23): En aquells dies, Jesús va arribar a la regió de Cesarea de Felip, i preguntava als seus deixebles: «Qui diu la gent que és el Fill de l'home?». Ells respongueren: «Uns diuen que és Joan Baptista; d'altres, Elies; d'altres, Jeremies o algun dels profetes». Ell els pregunta: «I vosaltres, qui dieu que sóc?». Simó Pere li respongué: «Tu ets el Messies, el Fill del Déu viu». Llavors Jesús li va dir: «Feliç de tu, Simó, fill de Jonàs: això no t'ho han revelat els homes, sinó el meu Pare del cel! I jo et dic que tu ets Pere, i sobre aquesta pedra edificaré la meva Església, i les forces del reialme de la mort no la podran dominar. Et donaré les claus del Regne del cel; tot allò que lliguis a la terra quedarà lligat al cel, i tot allò que deslliguis a la terra quedarà deslligat al cel» (...).

El "primat" del Papa

Mn. Antoni CAROL i Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya)

Avui el Crist pregunta què es diu d'Ell en l'ambient. Entre els Apòstols, Simó Pere s'avança i, inspirat per Déu, confessa la divinitat de Jesús. El Senyor, tot expressant-se en primera persona, li confereix el "primat" de la seva Església: li transfereix de manera "particular" i "singular" la "potestat de les claus".

Jesús fundà una "comunitat de fe". La seva missió és la de continuar la salvació, mitjançant els sagraments i la predicació de la Paraula de Déu. És raonable que Jesucrist atorgués a l'Església una figura —el Papa— que, amb la seva missió, garantís establement la puresa de la fe, defensant-la de les modes de torn. Si ja aleshores es donava tal varietat d'opinions sobre Jesucrist, què no passaria ara, 21 segles després, si no existís la figura del Papa —successor de Pere—, assistit infal·liblement per Déu?

—Senyor, gràcies perquè sempre ens sosteniu en la fe per mitjà del servei del vostre Vicari, el Papa. Assistiu-lo per tal que mai defalleixi!