La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dilluns 19 de durant l'any
Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 17,22-27): En aquell temps, mentre anaven per Galilea, Jesús digué als seus deixebles: «El Fill de l'home ha de ser entregat en mans dels homes, i el mataran; però el tercer dia ressuscitarà. I els deixebles es van entristir molt».

Després que ells van arribar a Cafarnaüm, els qui cobraven el tribut del temple anaren a trobar Pere i li preguntaren: «¿Que no té el costum de pagar el tribut, el vostre mestre?». Pere respongué: «És clar que sí». Un cop Pere va entrar a casa, Jesús s'avançà a preguntar-li: «Què et sembla, Simó? Els reis de la terra, ¿de qui cobren impostos i tributs: dels seus fills o dels estranys?». Pere li respon: «Dels estranys». Jesús li diu: «Per tant, els fills no hi estan obligats (...)».

Jesús és el nou Temple

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui llegim dos paràgrafs en providencial connexió: 1. Jesús anuncia la seva passió (i resurrecció); 2. Jesús paga el tribut del temple. Jesucrist fou exquisidament respectuós amb el Temple de Jerusalem ("la casa del meu Pare"). Però, mitjançant la seva crucifixió, l'antic culte del temple restà abolit i, alhora, dut al seu acompliment.

El rebuig a Jesús, la seva crucifixió, significa simultàniament la "demolició" del temple. Arriba un nou culte en un temple no construït per homes: el seu Cos —sacrificat i ressuscitat— que congrega totes els pobles i els uneix en el sagrament de l'Eucaristia. Amb l'obediència del Crist s'ha realitzat l'expiació dels pecats que intentaven els sacrificis d'animals i, així, Jesús mateix s'ha posat en el lloc del temple: Ell és el nou Temple.

—Amb la vostra resurrecció, Jesús, comença un nou mode de venerar Déu, no ja en una o altra muntanya, sinó "en esperit i en veritat", tot vivint l'obediència del Pare.