La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Diumenge XXI (A) de durant l'any

Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 16,13-20): En aquell temps, Jesús va arribar a la regió de Cesarea de Filip, i preguntava als seus deixebles: «(...) I vosaltres, qui dieu que sóc?». Simó Pere li respongué: «Tu ets el Messies, el Fill del Déu viu».

Llavors Jesús li va dir: «Feliç de tu, Simó, fill de Jonàs: això no t'ho han revelat els homes, sinó el meu Pare del cel! I jo et dic que tu ets Pere, i sobre aquesta pedra edificaré la meva Església, i les forces del reialme de la mort no la podran dominar. Et donaré les claus del Regne del cel; tot allò que lliguis a la terra quedarà lligat al cel, i tot allò que deslliguis a la terra quedarà deslligat al cel» (...).

El Papa no és un "dictador"

Mn. Antoni CAROL i Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya)

Avui agraïm a Déu la persona del Romà Pontífex, successor de sant Pere. El Papa —tot fent seves les paraules que Simó escoltà— és elegit per a confirmar en la fe els seus germans. Per això rep una particular assistència de l'Esperit Sant. Tot això es va fer evident a Cesarea de Filip: fou Simó Pere que, per revelació del Pare, confessà públicament i amb precisió la divinitat del Crist.

Ell ha "rebut" el primat en l'Església. Diem que l'ha "rebut" perquè és un encàrrec. El Papa té una potestat suprema, però no per a fer allò que li apeteixi: ell no és un "dictador", sinó que ha de ser el garant de l'obediència. Ell es deu al Crist: és el seu cap visible. Es deu a la Revelació: és el seu guardià. Es deu a la Veritat: és el seu mestre. Es deu als seus germans: és el Sant Pare! Es el "servent dels servents de Déu.

—Déu Esperit Sant, us demanem que conserveu, envigoriu i defenseu el Papa.