La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Diumenge 21 (A) de durant l'any
Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 16,13-20): I havent arribat Jesús a la regió de Cesarea de Filip, preguntava als seus deixebles, dient: «(...) I vosaltres, qui dieu que soc jo?». I responent Simó Pere, li diu: «Tu ets el Crist, el Fill del Déu viu». I responent Jesús, li diu: «Benaurat ets, Simó Barjona, perquè no t’ha revelat això ni la carn ni la sang, sinó el meu Pare, que està en els cels. I jo et dic que tu ets Pere, i damunt aquesta pedra edificaré la meva Església; i les portes de l’infern no prevaldran contra ella. Et donaré les claus del regne dels cels, i tot allò que lligaràs a la terra serà lligat als cels, i tot allò que deslligaràs a la terra serà deslligat als cels» (...).

El Papa no és un "dictador"

Mn. Antoni CAROL i Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya)

Avui agraïm a Déu la persona del Romà Pontífex, successor de sant Pere. El Papa —tot fent seves les paraules que Simó escoltà— és elegit per a confirmar en la fe els seus germans. Per això rep una particular assistència de l'Esperit Sant. Tot això es va fer evident a Cesarea de Filip: fou Simó Pere que, per revelació del Pare, confessà públicament i amb precisió la divinitat del Crist.

Ell ha "rebut" el primat en l'Església. Diem que l'ha "rebut" perquè és un encàrrec. El Papa té una potestat suprema, però no per a fer allò que li apeteixi: ell no és un "dictador", sinó que ha de ser el garant de l'obediència. Ell es deu al Crist: és el seu cap visible. Es deu a la Revelació: és el seu guardià. Es deu a la Veritat: és el seu mestre. Es deu als seus germans: és el Sant Pare! Es el "servent dels servents de Déu.

—Déu Esperit Sant, us demanem que conserveu, envigoriu i defenseu el Papa.