La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dimecres 21 de durant l'any

Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 23,27-32): En aquell temps, Jesús digué: «Ai de vosaltres, mestres de la Llei i fariseus hipòcrites, que sou com sepulcres emblanquinats: de fora semblen bonics, però per dintre són plens d'ossos i de tota mena d'impuresa! Igualment vosaltres, de fora sembleu homes justos, però per dintre sou plens d'hipocresia i de maldat (...)».

Amor en la veritat ("Caritas in veritate")

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, la denúncia que el Crist adreça als fariseus per llur hipocresia ens mena a considerar el perill de caure en la justícia merament "formal", tot forçant la veritat de les coses. La més fonamental, l'amor —"caritas"— és una força extraordinària, que mou les persones a comprometre's amb valentia i generositat en el camp de la justícia i de la pau.

Però solament en la veritat resplendeix la caritat. La veritat és llum que dóna sentit i valor a la caritat. Sense la veritat, la caritat cau en un mer sentimentalisme i, aleshores, l'amor esdevé una mena de farcell buit que s'emplena arbitràriament. Aquest és el risc fatal de l'amor en una cultura sens veritat. És presa fàcil de les emocions i les opinions contingents dels subjectes; una paraula de la que hom abusa i que hom distorsiona, acabant per significar el contrari.

—Jesucrist purifica i allibera de les nostres limitacions humanes la recerca de l'amor i de la veritat: Ell mateix és la Veritat (cf. Jn 14,6)