La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dimarts 23 de durant l'any

Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 6,12-19): En aquells dies, Jesús se n'anà a la muntanya a pregar, i va passar tota la nit pregant a Déu. Quan va ser de dia, va cridar els seus deixebles, n'escollí dotze i els donà el nom d'apòstols: Simó, que anomenà també Pere, Andreu —el seu germà—, Jaume, Joan, Felip, Bartomeu, Mateu, Tomàs, Jaume, fill d'Alfeu, Simó, anomenat Zelós, Judes, fill de Jaume, i Judes Iscariot, que va ser el traïdor. Després Jesús va baixar amb ells de la muntanya i s'aturà en un indret pla. Allí hi havia molts dels seus deixebles i una gran gentada del poble (...).

L'Església: el sacerdoci ministerial i la Jerarquia

Mn. Antoni CAROL i Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya)

Avui recordem el Crist pregant tota una nit abans d'escollir —d'entre els fidels— els dotze Apòstols. Ells —que mai deixen de ser Poble de Déu— tindran una "missió dins la missió" de l'Església: alimentar, animar i sostenir la santedat de tots els fidels.

Déu en crida alguns per al "sacerdoci ministerial": són els "fidels ordenats". Reben, certament, un poder; però aquest és una "potestat sagrada" amb vista a administrar el Pa i predicar la Paraula: un poder per a servir. Formen la "Jerarquia", quelcom que avui sona malament perquè és vist amb categories mundanes. Però a l'Església l'element jeràrquic no és un "estatus" de privilegiats, sinó un "element funcional", el destí radical del qual és el servei als germans. "Ministeri" significa exactament servei. El Papa, justament, té per títol "El servent dels servents de Déu".

—Jesús, us demanem pastors amb un cor com el vostre, Vós que no vinguéreu a ser servit sinó a servir.