La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dilluns 24 de durant l'any

Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 7,1-10): En aquell temps, quan Jesús hagué acabat de dir totes aquestes paraules davant el poble que l'escoltava, va entrar a Cafarnaüm. El criat d'un centurió estava malalt, a punt de morir. El centurió l'apreciava molt i, quan sentí parlar de Jesús, li va enviar alguns notables dels jueus a demanar-li que vingués a salvar el seu criat. Quan arribaren on era Jesús, el suplicaven amb insistència dient: «Es mereix que li concedeixis això, perquè estima el nostre poble i és ell qui ens ha construït la sinagoga» (...).

Religió, "laïcitat" i "laïcisme"

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, amb aquesta escena, ens submergim en una atmosfera social "d'entranyable" humanitat: un superior —estranger— es preocupa per un subaltern; un grup d'ancians jueus acudeixen a Jesús tot intercedint per la salut del servent de l'estranger... I un element que els uneix: "és ell qui ens ha construït la sinagoga". En la diversitat multiforme (d'origen, cultura, posició social... fins i tot de religió), estan units pel respecte a la "religiositat".

La "laïcitat" positiva procura la justa autonomia d'allò polític: evita l'Estat "confessional", però assumeix el fet profundament humà de la religiositat (el "laïcisme" el margina). És fonamental insistir en la distinció entre els àmbits "polític" i "religiós" per a tutelar tant la llibertat religiosa dels ciutadans, com la responsabilitat de l'Estat envers ells. A més, convé destacar les funcions insubstituïbles de la religió per a la formació de les consciències i la seva contribució —juntament amb altres instàncies— per a la creació d'un consens ètic de fons en la societat.

—Senyor, a Vós us adorem i per les autoritats us preguem.