La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Diumenge III (A) de durant l'any

Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 4,12-23): Quan Jesús va saber que Joan havia estat empresonat, es retirà a Galilea; però va deixar Natzaret i se n'anà a viure a Cafarnaüm, vora el llac, en els territoris de Zabuló i de Neftalí. Així es va complir allò que havia anunciat el profeta Isaïes: «Terra de Zabuló i de Neftalí, camí del mar, l'altra banda del Jordà, Galilea dels pagans: el poble que vivia en la fosca ha vist una gran llum; una llum ha resplendit per als qui vivien al país de mort i de tenebra». Des d'aleshores Jesús començà a predicar. Deia: «Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop».

Tot caminant vora el llac de Galilea, veié dos germans, Simó, l'anomenat Pere, i el seu germà Andreu, que tiraven les xarxes a l'aigua. Eren pescadors. Jesús els diu: «Veniu amb mi i us faré pescadors d'homes» (…).

Inici del ministeri públic de Jesús

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, Mateu ofereix un breu relat sobre la primera actuació de Jesús en la vida pública, en el que parla expressament de Galilea com “la Galilea dels pagans”, com el lloc anunciat pels profetes (cf. Is 8,23; 9,1) en el que apareixerà una “gran llum”. Mateu respon així a la sorpresa que el Salvador no vingués de Jerusalem i Judea. Des del principi, Mateu es basa en l’Antic Testament per a conèixer fins els detalls aparentment més insignificants en favor de Jesús.

En primer lloc, està el resum del contingut essencial de la predicació de Jesús, que vol donar una indicació sintètica del seu missatge: “Convertiu-vos, que el Regne (sobirania) del cel és a prop”. Després ve l’elecció dels Dotze, amb la qual Jesucrist anuncia i posa en marxa la renovació del poble de les dotze tribus, la nova convocació d’Israel.

—Mateu, en molt poques línies, perfila davant els seus oients una primera imatge de la figura i obra de Jesús.