La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Diumenge 29 (C) de durant l'any
Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 18,1-8): En aquell temps, Jesús els va proposar una paràbola per fer-los veure que cal pregar sempre sense defallir: «En una ciutat hi havia un jutge que no tenia temor de Déu ni consideració pels homes (…)».

El fonament de la construcció de la pau

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos del Papa Francesc) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui ens preguntem: ¿quin és el fonament de la construcció de la pau? Aquesta consisteix en l’origen diví de l’home, de la societat i de l’autoritat mateixa, que compromet els individus, les famílies, els diversos grups socials i els Estats a viure relacions de justícia i solidaritat.

És tasca de tots els homes construir la pau, seguint l’exemple de Jesucrist, a través d’aquests dos camins: promoure i practicar la justícia, amb veritat i amor; contribuir, cadascú segons les seves possibilitats, al desenvolupament humà integral, segons la lògica de la solidaritat. No pot haver veritable pau i harmonia si no treballem per una societat més justa i solidària, si no superem egoismes, si no respectem sempre el valor de la persona, la dignitat de cada ésser humà.

—Sobre les matèries polítiques, econòmiques i socials no és el dogma el que indica les solucions pràctiques, sinó més aviat ho són el diàleg, l’escolta, la paciència, el respecte de l’altre, la sinceritat i també la disponibilitat a revisar la pròpia opinió.