La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dimarts 33 durant l'any

Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 19,1-10): En aquell temps, (...) Zaqueu, cap de publicans (...) buscava de veure qui era Jesús (...). S'avançà corrent i es va enfilar dalt d'un sicòmor per poder veure Jesús, que havia de passar per allí. Quan Jesús va arribar en aquell indret, alçà els ulls i li digué: «Zaqueu, baixa de pressa, que avui m'haig d'hostatjar a casa teva». Ell baixà de pressa i el va acollir amb alegria.

Tots els qui ho van veure murmuraven (...). Però Zaqueu, dret davant el Senyor, li digué: «Senyor, dono als pobres la meitat dels meus béns, i als qui he exigit més diners del compte, els en restitueixo quatre vegades més». Jesús li digué: «Avui ha entrat la salvació en aquesta casa (...)».

La "Vida" eterna no és simplement "allò que ve després"

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui assaborim el "canvi d'ambient" que es produeix al voltant de Zaqueu amb la seva conversió. Aquesta vida plena, de repòs i justícia, de pau i comunió —el que esperem de la "Vida" eterna— podem pregustar-la ja (en el temps) vivint en comunió amb Déu.

La "Vida" eterna no és simplement "allò que ve després" i del que nosaltres ara no podríem formar-nos cap idea. Ja que es tracta d'una "forma d'existència", pot ésser ja present al si de la nostra vida material, com allò nou, allò altre, allò més gran, malgrat que d'un mode fragmentari i incomplet. En la contemplació del Déu vivent podem assolir quelcom del fonament originari de la nostra ànima: un "Amor poderós" que ja no ens pot ser arrabassat a través de les vicissituds de la vida, i del que procedeix l'alegria i l'impuls per avançar.

—Senyor, la "Vida" eterna existeix enmig de la fluïdesa de la temporalitat allí on nosaltres assolim el "cara a cara" amb Vós.