La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dimecres 10 de durant l'any
Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 5,17-19): En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «No us penseu que he vingut a anul•lar els llibres de la Llei o dels Profetes; no he vingut a anul•lar-los sinó a dur-los a la plenitud. Us ho asseguro: mentre durin el cel i la terra, no passarà ni un punt ni una coma de la Llei. Tot arribarà a la plenitud (...)».

Jesús no vingué a anul•lar la Llei de Moisès, sinó a donar-li ple acompliment

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, Jesucrist afirma davant els jueus el seu ple respecte per la "Llei de Moisès". La declaració és oportuna, ja que el Senyor causà sorpresa en no comportar-se com un simple intèrpret de Moisès, sinó que el "desbordà" tot duent dita Llei a la seva més alta perfecció, àdhuc situant-se per damunt d'ella com a la seva pròpia "Font".

Del Messies hom esperava que dues una "nova Torà". La novetat messiànica comportà la universalització del poble de Déu, gràcies a la qual Israel pot abastar ara tots els pobles del món, i el Déu d'Israel —l'únic Déu— ha estat portat a totes les nacions (tal com estava promès). Ja no és decisiva la "carn" (la descendència física d'Abraham), sinó "l'esperit": el fet de participar en l'herència de fe i de vida d'Israel mitjançant la comunió amb Jesucrist, el qual "espiritualitza" la Llei tot convertint-la en camí de vida obert a tots.

—A través del seu Evangeli, Jesús parla de mode nou i continuadament a Israel... i a tots!