La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Diumenge 4 (C) d'Advent
Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 1,39-45): Per aquells dies, Maria se n'anà de pressa a la Muntanya, en un poble de Judea, va entrar a casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, l'infant va saltar dins les seves entranyes, i Elisabet quedà plena de l'Esperit Sant (...).

La Visitació: Joan, abans de néixer, comença la seva missió com a precursor de Jesús

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, l'anunci del naixement de Jesús apareix, abans de res, relacionat cronològicament amb la història de Joan el Baptista, mitjançant la indicació del temps transcorregut després del missatge de l'arcàngel Gabriel a Zacaries. Però ambdós esdeveniments queden també enllaçats per la informació que Maria i Isabel són parentes, i per tant també ho són llurs fills.

La visita de Maria a Isabel porta —fins i tot abans dels seus naixements— a un encontre entre Jesús i Joan en l'Esperit Sant, i resta aquí clar alhora la correlació de llurs missions: Jesús és el més jove, el que ve després. Però és la seva proximitat el que fa saltar Joan al si matern i omple Isabel de l'Esperit Sant.

—En la narració de Lluc apareix ja de manera objectiva allò que el Baptista dirà en l'Evangeli de Joan: "Aquest és aquell de qui jo vaig dir: Darrera meu ve un home que m'ha passat al davant, perquè era primer que jo".