La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Advent: 19 de Desembre

Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 1,5-25): En temps d'Herodes, rei de Judea, hi havia un sacerdot del torn d'Abià que es deia Zacaries. La seva muller, descendent d'Aaron, es deia Elisabet. Tots dos eren justos davant de Déu i irreprensibles en el compliment de tots els manaments i les observances del Senyor. Però no tenien fills, perquè Elisabet era estèril i tots dos eren ja d'edat avançada.

Un dia, mentre Zacaries era al temple oficiant davant de Déu (...) se li va aparèixer un àngel del Senyor, a la dreta de l'altar de l'encens. Zacaries, en veure'l, es va torbar i la por s'apoderà d'ell. Però l'àngel li digué: «No tinguis por, Zacaries: la teva súplica ha estat escoltada. Elisabet, la teva muller, et donarà un fill, i li posaràs el nom de Joan (...). Zacaries preguntà a l'àngel: «Com puc saber que serà així? Jo ja sóc vell i la meva dona també és d'edat avançada» (...).

Les dues "anunciacions": Zacaries i Maria

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, sant Lluc "prepara el terreny" per a emmarcar històricament la narració de l'encarnació del Fill de Déu. A més d'una primera acotació cronològica ("en temps d'Herodes"), comença el seu Evangeli tot relatant els orígens del Baptista, l'immediat precursor de Jesucrist. Ambdós són concebuts mitjançant una intervenció divina, després d'un anunci el portaveu del qual és l'Arcàngel Gabriel.

Els paral•lelismes entre ambdues "anunciacions", per contrast, contribuiran a ressaltar la plenitud de gràcia en Maria i de divinitat en Jesús. Enfront la magnitud de l'anunci i de les seves circumstàncies, sorprèn que Zacaries demani una prova a l'Arcàngel. Maria, sis mesos més tard, no ho farà. En conseqüència, durant la Visitació, Isabel —esposa de Zacaries i mare del Baptista encara nonat— adreçarà a Maria la primera benaurança de l'Evangeli: "Benaurada tu, perquè has cregut" (Lc 1,45). Maria és la creient per excel•lència, la fidel pura i perfecte.

—Malgrat que a "casa" meva l'Àngel no hi entri de forma visible, Déu té per a mi un projecte. Maria, ajudeu-me a escoltar-lo confiadament.