La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

La Sagrada Família (B)

Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 2,22-40): Quan van complir-se els dies que manava la Llei de Moisès referent a la purificació, portaren Jesús a Jerusalem per a presentar-lo al Senyor. Així ho prescriu la Llei del Senyor (...). Quan hagueren complert tot el que manava la Llei del Senyor, se'n tornaren a Galilea, al seu poble de Natzaret. L'Infant creixia i s'enfortia, ple d'enteniment; i Déu li havia donat el seu favor.

La Sagrada Família: la família de Jesús mereix el títol de "santa"

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui celebrem la Sagrada Família de Natzaret. El context és el més adient, perquè el Nadal és per excel•lència la festa de la família. Ho demostren nombroses tradicions i costums socials, especialment el fet de reunir-se tots, precisament en família. Jesús volgué néixer i créixer en una família humana; tingué la Verge Maria com mare; i sant Josep li feu de pare. Ells el criaren i educaren amb immens amor.

La família de Jesús mereix veritablement el títol de "santa", perquè el seu major anhel era complir la voluntat de Déu. A més, essent una família com les altres, és model d'amor conjugal, de col•laboració, de sacrifici, de confiança en la divina Providència, de laboriositat i solidaritat; és a dir, de tots aquells valors que la família conserva i promou, tot contribuint de mode primari a formar l'entrellat de tota la societat.

—Avui donem gràcies a Déu, però també a la Verge Maria i a sant Josep, que amb tanta fe i disponibilitat cooperaren al pla de salvació del Senyor.