La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

La Sagrada Família (B)
Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 2,22-40): I després de complir-se els dies de la purificació d’ells, segons la Llei de Moisès, el portaren a Jerusalem per presentar-lo al Senyor, tal com està escrit en la Llei del Senyor (...). I quan compliren totes les coses segons la Llei del Senyor, retornaren a la Galilea, a la seva ciutat de Natzaret. I el nen creixia i s’enfortia, ple de saviesa, i la gràcia de Déu era sobre ell.

La Sagrada Família: la família de Jesús mereix el títol de "santa"

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui celebrem la Sagrada Família de Natzaret. El context és el més adient, perquè el Nadal és per excel•lència la festa de la família. Ho demostren nombroses tradicions i costums socials, especialment el fet de reunir-se tots, precisament en família. Jesús volgué néixer i créixer en una família humana; tingué la Verge Maria com mare; i sant Josep li feu de pare. Ells el criaren i educaren amb immens amor.

La família de Jesús mereix veritablement el títol de "santa", perquè el seu major anhel era complir la voluntat de Déu. A més, essent una família com les altres, és model d'amor conjugal, de col•laboració, de sacrifici, de confiança en la divina Providència, de laboriositat i solidaritat; és a dir, de tots aquells valors que la família conserva i promou, tot contribuint de mode primari a formar l'entrellat de tota la societat.

—Avui donem gràcies a Déu, però també a la Verge Maria i a sant Josep, que amb tanta fe i disponibilitat cooperaren al pla de salvació del Senyor.