La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Nadal: 7 de Gener
Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 4,12-17.23-25): En aquell temps, quan Jesús va saber que Joan havia estat empresonat, es retirà a Galilea; però va deixar Natzaret i se n'anà a viure a Cafarnaüm, vora el llac, en els territoris de Zabuló i de Neftalí. Així es va complir allò que havia anunciat el profeta Isaïes: «Terra de Zabuló i de Neftalí, camí del mar, l'altra banda del Jordà, Galilea dels pagans: el poble que vivia en la fosca ha vist una gran llum; una llum ha resplendit per als qui vivien al país de mort i de tenebra» (...).

La "llum" de Betlem

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, situats entre l'Epifania (=manifestació) del Senyor y el seu Baptisme (una segona "epifania"), ens centrem en el tema de la "llum", quelcom que amara l'enter cicle nadalenc. Ja a la litúrgia de la Santa Nit ressonava la idea —presa d'Isaïes— que "sobre les qui vivien en terra d'ombres, un llum brillà sobre ells".

La "llum" significa, sobretot, coneixement, veritat, en contrast amb la foscor de la mentida i de la ignorància. Així, la llum ens fa viure, ens indica el camí. Però, a més, en tant que dóna calor, la llum significa també amor. On hi ha amor, sorgeix una llum al món; on hi ha odi, el món resta en la foscor. Certament, a l'establia de Betlem apareix la gran llum que el món espera.

—La llum de Betlem mai s'ha apagat. On ha brollat la fe en aquell Nen, ha florit també la caritat. Des de Betlem una estela de llum, d'amor i de veritat impregna els segles.