La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

Veure altres dies:

Dia litúrgic: 6 de Febrer: Sant Pau Miki i companys, màrtirs

Text de l'Evangeli (Mt 28,16-20): Jesús s'acostà i els va dir: «He rebut plena autoritat al cel i a la terra. Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant (...)».

Sant Pau Miki i companys, màrtirs (s. XVI)

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Sant Joan Pau II)
(Città del Vaticano, Vaticà)

Avui celebrem sant Pau Miki i companys, primers màrtirs del Japó en el segle XVI. Varen triomfar sobre la mort en un acte insuperable de lloança al Senyor. Com el Crist, foren menats en aquest lloc on executaven els criminals comuns. Com el Crist, donaren llurs vides de manera que ens conviden a tots a creure en l’amor del Pare, en la missió salvífica del Fill, en la Gràcia de l’Esperit. A Nishizaka, el 5 de febrer de 1957, vint-i-sis Màrtirs donaren testimoni del poder de la Creu; eren els primers d’una rica collita de Màrtirs, perquè molts més santificarien posteriorment aquesta terra amb llur sofriment i mort.

Molts cristians moriren a Nagasaki, però l’Església de Nagasaki no morí. Ella hagué de viure subterràniament, i el missatge cristià fou passat de pares a fills fins que l’Església tornà a la vida pública. Arrelada en la colina d’aquests màrtirs, l’Església a Nagasaki creixeria i floriria, tot esdevenint un exemple de fe i fidelitat per als cristians d’arreu, una expressió de l’esperança fundada en el Crist Ressuscitat.

—Cada època —el passat, el present i el futur— produeix, per a l’edificació de tots, brillants exemples del poder de Jesucrist. La Colina dels Màrtirs dóna testimoni de la primacia de l’Amor en el món.