La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

Veure altres dies:

Dia litúrgic: 23 de Febrer: Sant Policarp, bisbe i màrtir

Text de l'Evangeli (Jn 15,18-21): En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Si el món us odia, tingueu present que m'ha odiat primer a mi que a vosaltres. Si fóssiu del món, el món us estimaria com a cosa seva. Però vosaltres no sou del món: jo us he escollit del món, i per això el món us odia (...)».

Sant Policarp, bisbe i màrtir (69-155 d.C.)

Mn. Joaquim MESEGUER García
(Rubí, Barcelona, Espanya)

Avui tot recordant un gran Pare de l’Església, sant Policarp, la història ens ha manifestat que Crist i el seu Evangeli són, des de sempre, una senyera discutida en el món. Així ho va entendre i ho va viure sant Policarp, nascut a Esmirna, en l’actual Turquia, llavors província romana de l’Àsia Menor, i mort màrtir en aquesta mateixa ciutat després d’haver estat bisbe de l’Església local.

Policarp, nom que significa “fruit abundant”, havia conegut l’apòstol sant Joan i havia estat el seu deixeble; va escriure una carta als cristians de Filips (Grècia) per animar-los a viure el seguiment de Jesucrist. Així va escriure als primers cristians: «Cenyiu-vos els lloms i serviu Déu en el temor i la veritat, deixant de banda les paraules falses i l’error de la multitud, creient en Aquell que ha ressuscitat nostre Senyor Jesucrist d’entre els morts i li ha donat la glòria, i un tron a la seva dreta».

—Avui i sempre, som convidats a conèixer Déu de debò i a seguir Jesucrist, que la intercessió de sant Policarp d’Esmirna ens hi ajudi.