La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

11 de juliol: Sant Benet, abat, patró d'Europa
Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 19,27-29): Llavors prenent la paraula Pere, li digué: «Mira que nosaltres ho hem deixat tot i t’hem seguit; què hi haurà, doncs, per a nosaltres?». Jesús els digué: «En veritat us dic: (...) I tot el qui deixi casa, o germans o germanes, o pare o mare, o fills, o camps a causa del meu nom, en rebrà cent vegades més i posseirà la vida eterna».

Sant Benet, abat, patró d'Europa (480-547)

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui és la festa de sant Benet de Núrsia: amb la seva vida i la seva obra, exercí una influència fonamental en el desenvolupament de la civilització i de la cultura europees. De fet, l’obra del sant, i en especial la seva “Regla”, foren un autèntic llevat espiritual, que canvià, amb el pas dels segles, el rostre d’Europa, tot suscitant una nova unitat espiritual i cultural, la de la fe cristiana compartida pels pobles del continent. D’aquesta manera nasqué la realitat que anomenem “Europa”.

La vida de sant Benet estava immersa en un clima d’oració, fonament de la seva existència. Sense pregària no hi ha experiència de Déu. En contemplar Déu, comprengué la realitat de l’home i la seva missió. En la seva “Regla” es refereix a la vida monàstica com una «escola de servei del Senyor» i demana als seus monjos que «res s’anteposi a l’Obra de Déu». Nogensmenys, remarca que l’oració és, en primer lloc, un acte d’escolta, que després ha de traduir-se en l’acció concreta. «El Senyor espera que responguem diàriament amb obres als seus sants consells».

—En cercar el veritable progrés, escoltem també avui la “Regla” de sant Benet com una llum per al nostre camí. El gran monjo segueix essent un vertader mestre que ensenya l’art de viure el veritable humanisme.