La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

5 d'octubre: Témpores d'acció de gràcies i de petició
Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 7,7-11): En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Demaneu i se us donarà; cerqueu i trobareu; truqueu i se us obrirà (...). Si vosaltres, doncs, que sou dolents, sabeu donar coses bones als vostres fills, com més el vostre Pare que està en els cels, donarà coses bones als qui les hi demanin!».

Témpores d'acció de gràcies i de petició

Mn. Antoni CAROL i Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya)

Avui, com un ressò d'una antiga tradició lligada a la societat rural, celebrem litúrgicament una jornada d'acció de gràcies a Déu pels favors que ens ha fet i de petició d'ajut per als fruits del nostre treball en aquest nou curs. El medi rural, efectivament, per la força dels fets, tenia viva consciència que els fruits recollits —sense menystenir l'esforç humà— eren un do de Déu. Davant dels imponderables del clima i de les circumstàncies del treball del camp, l'home era més conscient que depenia del bon Déu.

—Sant Joan Pau II adverteix: «Cal que l'home doni honor al Creador tot oferint-li, en una acció de gràcies i de lloança, tot allò que d'Ell ha rebut. L'home no pot perdre el sentit d'aquest deute, que només ell, entre totes les altres realitats de la terra, pot reconèixer i saldar com a criatura feta a imatge i semblança de Déu».