La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

14 de Desembre: Sant Joan de la Creu, prevere i doctor de l'Església
Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 14,25-33): En aquell temps, molta gent feia camí amb Jesús. Ell es va girar i els digué: «Si algú ve a mi i no m'estima més que el pare i la mare, la dona i els fills, els germans i les germanes, i fins i tot que la seva pròpia vida, no pot ser deixeble meu. Qui no porta la seva creu i em segueix, no pot ser deixeble meu (...)».

Sant Joan de la Creu, prevere i doctor de l’Església (1542-1591)

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui recordem un amic espiritual de santa Teresa, reformador, juntament amb ella, de la família religiosa carmelita: sant Joan de la Creu, l’anomenat “Doctor mysticus”. Joan és considerat com un dels poetes lírics més importants de la literatura espanyola. Les seves obres majors són: “Subida al Monte Carmelo”, “Noche oscura”, “Cántico espiritual” y “Llama de amor viva”.

Tot allò que existeix, creat per Déu, és bo. A través de les seves criatures, nosaltres podem descobrir Aquell que en elles ha deixat una petjada de si mateix. La fe, en qualsevol cas, és l’única font que se li ha donat a l’home per a conèixer Déu tal com és en si mateix, com Déu un i tri.

—La santedat no és una obra nostra, molt difícil, sinó precisament aquesta “obertura”: obrir les finestres de la nostra ànima per tal que la llum de Déu pugui entrar.