Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

  evangeli.net  

Kim jest Jezus? W XXI wieku to pytanie niepokoi wiele dusz. To samo pytanie zadawali także żydzi 2.000 lat temu…

Nie było w Starożytności postaci bardziej opisywanej niż Jezus Chrystus. Nikt bardziej niż On! Więcej nawet: nie znamy osoby, której przyjście na świat było zapowiedziane, ogłoszone i przygotowane wiele wieków wcześniej. Ten “wyjątkowy człowiek”, który wynika ze Starego Testamentu to Jezus z Nazaretu.

My chrześcijanie oświeceni jednością Starego i Nowego Testamentu, korzystając z szerokiej i pełnej wizji Jezusa, jesteśmy uprzywilejowani!

“Ewangelia na dziś dla rodziny” wyjaśnia Ci to szczegółowo, etapami, w krótkich komentarzach i klarownych scenach…

• Kim jest Jezus? [Polemika w Jerozolimie tuż przed Pasją].

Jezus jest ucieleśnieniem różnych tytułów / figur zapowiedzianych w Starym Testamencie:

• “Syn Człowieczy”: jest to “enigmatyczna” postać, która pojawia się w proroctwie Daniela. Odnosi się do kogoś, kto w ludzkiej postaci zstąpi z nieba i przyniesie na ziemię pokój. Nikt nie wiedział kogo oznacza ta figura, nikt nie wyjaśnił tego tytułu… [Chrystus spontanicznie przyjął ten tytuł od początku swego przepowiadania].

• “Miedziany wąż wywyższony” przez Mojżesza na pustyni: ci, którzy na niego patrzyli byli uzdrawiani z jadowitych ukąszeń [Patrząc na “Jezusa wywyższonego” na Krzyżu otrzymujemy zbawienie].

• “Nowy Jonasz” [“Jezus pogrzebany” wcielił się w pełni w postać proroka Jonasza, który przez trzy dni pozostawał pod powierzchnią wody].

• “Cierpiący Sługa” Yahwe: Księga Izajasza (rozdz. 53) (600 a.C.) szczegółowo opisuje cierpienie, którego doświadczy Mesjasz: według historii tylko na Jezusa Chrystusa spadły wszystkie te cierpienia [Jezus wiele razy wyraźnie zapowiadał swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie].

• “Syn Dawida”; “Król”: to jedne z najbardziej popularnych tytułów mesjańskich. Bóg zapowiedział, że z pokolenia Dawida będzie pochodzić Namaszczony Król, który zapanuje na wieki [Po wjeździe do Jerozolimy Jezus jest ogłoszony Królem i rozpoznają w nim Syna Dawida].

• “Nowy Mojżesz” (“Prorok jak Ja”): Mojżesz był największym z proroków, bo oglądał Boga (choć tylko Jego “plecy”) i rozmawiał z Nim jak z “przyjacielem”. Jezus jako “nowy Mojżesz” staje przed obliczem Boga jak Syn przed Ojcem [Przemienienie: Chrystus jest w centrum; a po jego obu stronach pojawiają się Mojżesz i Eljasz]; [Chrystus-Prorok-Mistrz naucza z mocą, jakiej wcześniej nie znano].

• Winnica Pana: winnica (Izrael) zniszczona (przez robotników) była powtarzającym się tematem Starego Testamentu, szczególnie w Iz 5. [Jezus jest synem właściciela winnicy: najemcy wyrzucą go precz i zabiją].

• “Chleb żywy z nieba”: podczas podróży przez pustynię Bóg nakarmił swój Lud wybrany “manną”. Teraz ten cudowny pokarm zostaje zastąpiony przez Jezusa Eucharystycznego (nowa “manna”). [Syn Boży zstąpił z nieba i uczynił siebie “Chlebem żywym”, łamanym i rozdawanym na pokarm dla nowego Ludu Bożego].

Pod koniec swojej misji po cierpliwej pedagogicznej pracy Jezus Chrystus wyjawił najgłębszą prawdę o swojej tożsamości: “Ja Jestem”; “Syn Boży”…

• “Ja Jestem”: jest imieniem własnym Boga wyjawionym Mojżeszowi na pustyni (Wyj 3,14) [Jezus jest “Ja Jestem”, ponieważ jest przedwieczny, był przed Abrahamem]; [Jezus objawia się jako “Ja Jestem” na Krzyżu].

• “Syn Boży”“Syn Ojca”, to znaczy sam Bóg: [Jezus oznajmia: «Przyszedłem od Ojca]; [Jezus sam nadaje sobie imię Boga. Nikt wcześniej tego nie uczynił]; [Na Krzyżu Syn mówi do Ojca «Wykonało się»].

 

Antoni Carol i Hostench, pbro.

(Główny Koordynator evangeli.net)

evangeli.net
"Rozważanie Ewangelii na dziś" (Ewangelia + medytacja)
"Master·evangeli.net" (Ewangelia + teologia)
"Ewangelia na dziś dla rodziny" (Ewangelia + rysunek + katecheza)
Jeżeli chcesz dodać SUBSKRYPCJĘ DLA PRZYJACIELA, kliknij tutaj i postępuj zgodnie z poleceniami: to bardzo proste!
pixel tracking
Nowa witryna evangeli.net jest już dostępna. Mamy nadzieję, że dystrybucja treści i nowe funkcje ułatwią czytanie i rozważanie Ewangelii oraz komentarza.