La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

Veure altres dies:

Dia litúrgic: 6 d'Agost: La Transfiguració del Senyor (B)

Text de l'Evangeli (Mc 9,2-10): En aquell temps, Jesús va prendre amb Ell Pere, Jaume i Joan, se'ls endugué a part tots sols dalt d'una muntanya alta i es transfigurà davant d'ells; els seus vestits es tornaren resplendents i tan blancs que cap tintorer del món no hauria pogut blanquejar-los així. Llavors se'ls va aparèixer Elies amb Moisès, i conversaven amb Jesús. Pere digué a Jesús: «Rabí, és bo que estiguem aquí dalt. Hi farem tres cabanes: una per a tu, una per a Moisès i una altra per a Elies». No sabia pas què deia, d'esglaiats que estaven.

Llavors es formà un núvol que els anà cobrint, i del núvol va sortir una veu: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat; escolteu-lo». Però de sobte, mirant al seu voltant, ja no veieren ningú més, sinó Jesús tot sol amb ells. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els va manar que no expliquessin a ningú allò que havien vist, fins que el Fill de l'home hagués ressuscitat d'entre els morts. Ells retingueren aquestes paraules, però discutien entre ells què volia dir això de «ressuscitar d'entre els morts».

«Rabí, és bo que estiguem aquí dalt»

Mn. Ignasi NAVARRI i Benet
(La Seu d'Urgell, Lleida, Espanya)

Avui celebrem la solemnitat de la Transfiguració del Senyor. La muntanya del Tabor, com la del Sinaí, és el lloc de la proximitat amb Déu. És l’espai elevat respecte de l’existència diària on es respira l’aire pur de la Creació. És el lloc de la pregària on hom és en la presència del Senyor, com Moisès i Elies que apareixen amb Jesús transfigurat tot parlant amb Ell sobre l’Èxode que l’esperava a Jerusalem (és a dir, la seva Pasqua).

«Els seus vestits es tornaren resplendents i tan blancs que cap tintorer del món no hauria pogut blanquejar-los així» (Mc 9,3). Aquest fet simbolitza la purificació de l’Església. I Pere digué a Jesús: «Hi farem tres cabanes, una per a tu, una per a Moisès i una altra per a Elies» (Mc 9,5). Sant Agustí comenta bellament que Pere buscava tres tendes perquè encara no coneixia la unitat entre la Llei, la Profecia i l’Evangeli.

«I llavors es formà un núvol que els anà cobrint, i del núvol va sortir una veu: ‘Aquest és el meu Fill el meu estimat, escolteu-lo’» (Mc 9,7). La Transfiguració no és un canvi en Jesús, sinó la Revelació de la seva Divinitat. Pere, Jaume i Joan, contemplant la Divinitat del Senyor, es preparen per afrontar l’escàndol de la Creu. La Transfiguració és un anticipi de la Resurrecció!

«Rabí, és bo que estiguem aquí dalt» (Mc 9,5). La Transfiguració ens recorda que les alegries sembrades per Déu en la vida no són punts d’arribada, sinó llums que Ell ens dóna en la peregrinació terrena per tal que “Jesús sol” sigui la nostra Llei, i la seva Paraula sigui el criteri, la joia, el goig i la benaurança de la nostra existència.

Que la Verge Maria ens ajudi a viure intensament els nostres moments d’encontre amb el Senyor per tal que el puguem seguir cada dia amb alegria, i ens ajudi a escoltar i seguir sempre el Senyor Jesús, fins a la passió i la Creu amb vista a participar també de la seva Glòria.