La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

  evangeli.net  

Benvolgut /da amic / amiga:

 

“Temes evangeli.net” està tractant alguns aspectes de la vida de Jesucrist en connexió amb els Misteris de la Llum:

. “El baptisme del Senyor al riu Jordà” (per a veure’l, clica aquí).

. “L’Auto-revelació del Crist a les noces de Canà” (per a consultar-lo, clica aquí).

. “L’anunci del Regne convidant a la conversió” (1ª part) (per a recuperar-lo, clica aquí).

 

 

***

 

A continuació, altres reflexions cristològiques més relacionades amb el 3r Misteri de la Llum:

 

4t) «L'home no viu només de pa; viu de tota paraula que surt de la boca de Déu» (Mt 4,4; cf. Dt 8,3). L’autoritat del Senyor també provenia de la seva Saviesa: coneixia i usava la Sagrada Escriptura com ningú més: de fet, en Ell es complien les Escriptures (ampliació, clica aquí). Un dia, després de citar el famós passatge messiànic d’Is 61,1-2 («L'Esperit del Senyor reposa sobre meu...») afegí amb tota naturalitat: «Avui es compleix aquesta escriptura que acabeu d'escoltar» (Lc 4,21). El Crist és únic!: la seva arribada fou llargament preparada i la seva estada àmpliament biografiada (quatre Evangelis!). En Ell conflueixen tots els títols messiànics profetitzats: Fill de l’home, Fill de David, Servent sofrent de Jahvé, Fill de Déu... (S’abrusaven llurs cors quan el Crist els explicava les Escriptures: clica aquí).

 

Si la Bíblia és el “manual de la vida”, l’Evangeli és el “manual de la felicitat”, si la Bíblia és la “biografia de Déu”, l’Evangeli és el “retrat del rostre de Déu”. En conseqüència, molts es prosternaren davant de Crist (la dona siro-fenícia, el pare del nen endimoniat, Maria Magdalena...), i jo?

 

5è) «Tot escriba que s’ha fet deixeble del Regne del cel és semblant a un cap de casa que treu del seu tresor coses noves i velles» (Mt 13,52). El missatge de Jesucrist té una sorprenent actualitat, traspassant tots els temps i èpoques de la humanitat (ampliació: clica aquí). Les paràboles de Jesús són explicacions de deliciosa pedagogia —per ahir, avui i demà— sobre el Regne de Déu. Posem només un exemple, el del llevat que fermenta tota la pasta de farina: avui més que mai els cristians ens veiem com el llevat que, per tal d’animar el món, ha d’actuar des de dins del món (el llevant, al marge de la massa de farina, no pot exercir la seva funció de donar consistència). D’aquí s’esdevé la importància que té la participació en el sacerdoci del Crist per part de tots els batejats (l’Església està formada pel Poble sacerdotal), el protagonisme dels fidels laics, la santificació del treball i del matrimoni...

 

6è) «Jo tampoc no et condemno; vés, d’ara endavant no pequis més» (Jn 8,11). Per tal d’acollir el Regne de Déu necessitem convertir-nos a Déu. No podem rebre Déu de qualsevol manera! Des de l’inici del seu ministeri públic, el Crist va fer una enèrgica crida a la conversió (ampliació: clica aquí); però aquesta és una crida que enclou el do de la misericòrdia. Els homes d’Església —passats els anys— potser haguem insistit més en el primer aspecte tot marginant el segon. Hagi estat el que hagi estat, el cert és que en temps més recents l’Esperit Sant ha impulsat l’anunci de la Misericòrdia Divina, la qual —sense humiliar— convida a la conversió. Des de la devoció al Sagrat Cor de Jesús promoguda per santa Margarita Mª d’Alacoque, passant per la devoció a la Divina Misericòrdia difosa per santa Faustina Kowalska, etc., l’Església ha entrat en el que s’ha convingut anomenar “Temps de la Misericòrdia”. Aquest temps és un progrés irreversible en la Història de la nostra Salvació... (Ampliació: clica aquí).

 

Reservem les consideracions sobre el 4t i 5è Misteris de la Llum per als mesos de gener i febrer. Durant l’Advent i Nadal ens centrarem en els Misteris de Goig.

 

Antoni Carol i Hostench, pvre.

(Coordinador General d’evangeli.net)

evangeli.net
"Contemplar l'Evangeli d'avui" (Evangeli + meditació)
"Master·evangeli.net" (Evangeli + teologia)
"L’Evangeli d’avui per a la família" (Evangeli d'avui + imatge + catequesis)
Si desitges SUBSCRIURE UN AMIC, clica aquí i segueix les indicacions: és molt fàcil!
pixel tracking