La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Diumenge 4 (A) de durant l'any
Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 5,1-12): En aquell temps, en veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, s'assegué, i se li acostaren els deixebles. Llavors, prenent la paraula, començà a instruir-los dient: «Feliços els pobres en l'esperit (...), els qui ploren (...), els qui tenen fam i set de ser justos (...), els compassius (...), els nets de cor: ells veuran Déu!, els qui treballen per la pau (...). Alegreu-vos-en i celebreu-ho, perquè la vostra recompensa és gran en el cel (...)».

Les Benaurances en el Sermó de la Muntanya

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, a l'inici del "Sermó de la Muntanya", apareixen les Benaurances. El seu ensenyament s'insereix dins d'una llarga tradició de missatges de l'Antic Testament. No són una mena d'ètica superior dels cristians enfront la "Taula dels Deu Manaments", sinó paraules d'orientació (discerniment) moral i, alhora, de promesa.

Cadascuna de les Benaurances neix de la mirada de Jesús adreçada als seus deixebles. Descriuen la seva situació fàctica: són pobres, estan afamats, ploren, són odiats i perseguits... Són "qualificacions pràctiques", però també "teològiques", dels qui pertanyen a la nova família de Jesús. Malgrat la situació concreta d'amenaça, aquesta esdevé en promesa quan se la mira amb la llum provident que ve del Pare.

—El Crist segueix patint en els seus enviats: si bé aquests estan encara immersos en la passió de Jesús, aquí hom pot percebre també la glòria de la resurrecció, que dóna una alegria major que tota la joia que s'hagi pogut experimentar abans en aquest món.