La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dimecres 4 durant l'any
Descarregar
Text de l'Evangeli (Mc 6,1-6): En aquell temps, Jesús se'n va anar al seu poble, i els seus deixebles el seguiren. El dissabte es posà a ensenyar a la sinagoga. Molts, en sentir-lo, se n'estranyaven i deien: «D'on li ve, tot això? Què és aquesta saviesa que ha rebut? I aquests miracles obrats per les seves mans? ¿No és el fuster, el fill de Maria, el germà de Jaume, de Josep, de Judes i de Simó? I les seves germanes, ¿no viuen aquí entre nosaltres?». I no eren capaços d'acceptar-lo (...).

Jesús no bandeja res de la "Torá", sinó que "afegeix": s'afegeix a Sí mateix

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui sobresurt la "controvèrsia" al voltant de Jesús de Natzaret. En altres llocs de l'Evangeli veiem com polemitzen i "s'escandalitzen" els fariseus i escribes... Ara també els seus propis paisans i familiars: es pensen conèixer-lo, però en realitat no el coneixen. Per conèixer-lo cal la fe: no basten els miracles!

El "Jo" de Jesús ("Jo us dic") causa en els seus oients un "conflicte". Els seus interlocutors capten que Jesús no treu res de la sagrada "Llei"; ben al contrari, afegeix. Però s'afegeix a Sí mateix!: Ell és la "Torá", Ell és major que el Temple i Senyor del Dissabte"... Heus aquí el nucli de l'esglai dels jueus: la centralitat del Jo de Jesús en el seu missatge, que imprimeix a tot una nova orientació. La perfecció (esdevenir sant com ho és Déu) exigida per la "Torá" ara consisteix a seguir Jesús.

—Aquesta misteriosa equiparació de Jesús amb Déu que es reflecteix en les seves paraules és, justament, el centre de la fe cristiana: Jesús, Vós sou el Fill de Déu!