La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dimarts 5 durant l'any
Descarregar
Text de l'Evangeli (Mc 7,1-13): En aquell temps, es reuneixen prop de [Jesús] els fariseus i alguns dels escribes vinguts de Jerusalem, i (...) li pregunten els fariseus i els escribes: «Per què els teus deixebles no caminen segons la tradició dels ancians, sinó que mengen el pa amb mans profanes?». I ell els digué: «Bé profetitzà Isaïes de vosaltres, hipòcrites, com està escrit: Aquest poble m’honora amb els llavis, però el seu cor és lluny de mi; és en va que em reten culte, ensenyant doctrines, preceptes d’homes. Abandonant el manament de Déu, seguiu la tradició dels homes» (...).

Jesús, intèrpret profètic de la "Llei de Moisès"

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui Jesucrist denuncia escribes i fariseus per aferrar-se sense discerniment a les "tradicions dels antics". Jesús no és un rebel ni un liberal, sinó l'intèrpret profètic de la Llei de Moisès: no la suprimeix, sinó que li dóna acompliment, exigint una raonada responsabilitat moral (perquè les lleis no són bones per ser, simplement, tradició). Isaïes i altres profetes ja havien formulat la mateixa denúncia.

En l'interior de la "Torá" distingim: 1) un "dret casuístic", adequat per a l'Israel històric, però susceptible de canvi; 2) els "principis essencials" del dret diví mateix, amb els que les normes pràctiques —d'Israel i de tots els pobles— s'han de confrontar, desenvolupar i corregir-se. Jesús no fa res de rar quan contraposa les normes casuístiques pràctiques desenvolupades en la "Torá" a la pura voluntat de Déu com la "major justícia" que hom podria esperar dels fills de Déu.

—Jesús, com "l'Elegit", com el profeta que és amb Déu mateix "cara a cara", demana el compliment més ple de la "Torá".