La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dilluns 5 de durant l'any
Descarregar
Text de l'Evangeli (Mc 6,53-56): En aquell temps, després d’haver fet la travessia fins a terra, [Jesús i els seus deixebles] arribaren a Genesaret, i recalaren. I havent sortit de la barca, de seguida el reconegueren (...) començaren a portar-li en lliteres els malalts, allà on sentien que ell era. I a tot arreu on entrava, en els pobles o en les ciutats i en les cases de camp, posaven els malalts en les places, i li suplicaven que els deixés tocar ni que fos la franja del seu mantell; i tots els qui el tocaven quedaven sans.

Els miracles: Déu segueix essent Déu

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui l'Evangeli deixa constància expressa —malgrat que no detallada— dels miracles que es realitzaven al pas del Fill de Déu, ni que fos tocant la borla del deu mantell. ¿Realitza Déu, encara avui, miracles? La fe cristiana afirma que Déu exerceix poder sobre el món i veritablement pot fer miracles (que són com el seu "llenguatge privat").

Nosaltres només coneixem les lleis de la naturalesa com a regles d'aplicació; en darrer terme, no podem definir què és la naturalesa mateixa, ni quin és l'abast de les lleis naturals. Però Déu, després d'haver acabat la creació, no es va "retirar": Ell encara pot obrar. Segueix essent el Creador i, en conseqüència, sempre té la possibilitat "d'intervenir". Déu segueix essent Déu!, de manera —tal com Ell vulgui i com sigui bo, quan Ell vulgui— pot seguir manifestant-se al món com a Creador i Senyor.

—La qüestió dels miracles planteja la qüestió divina: qui no reconeix els miracles té una altra imatge de Déu.