La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Divendres 2 de Quaresma
Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 21,33-43.45-46): En aquell temps, Jesús digué als grans sacerdots i als notables del poble: «Escolteu una altra paràbola. Hi havia un home, un amo de casa, que plantà una vinya (...), l’arrendà a uns agricultors i se’n va anar lluny. Quan s’apropava el temps de la collita, envià els seus servidors als agricultors a fi de rebre’n dels fruits. Però els agricultors, agafant aquells servidors, l’un l’apallissaren, l’altre el mataren, i un altre l’apedregaren (...). Més tard, els envià el seu fill (...). Però els agricultors, veient el fill, es digueren entre ells: “Aquest és l’hereu: veniu, matem-lo i tindrem la seva heretat” (...)». Jesús els digué: «¿És que no heu llegit en les Escriptures: La pedra que rebutjaren els constructors, aquesta s’ha convertit en pedra angular. (...)? Per tant, us dic que us serà arrabassat el regne de Déu, i serà donat a una gent que en rendeixi els fruits. (...)».

Actualitat de la "Paràbola de la vinya i els seus vinyaters"

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, Jesús reprèn —modificant-lo— el "cant de la vinya" d'Isaïes (5,1-7): la vinya apareixia com imatge de "l'esposa", Israel: aquells als qui Déu havia mostrat el camí de la"Torà", però que correspongueren tot crebantant la Llei...

Ara, en les paraules de Jesús, Israel és representat pels vinyaters. La història de la lluita de Déu —continuadament renovada— per i amb Israel es mostra en una successió de "criats" que, per encàrrec de l'amo, arriben per tal de recollir la renda. El maltractament als criats reflecteix la història dels profetes, el seu patiment... Malgrat que el "fill" patirà la mateixa sort, l'Amo no abandonarà la vinya: la confiarà a uns altres...

—No és aquesta una descripció del nostre present? Declarem que "Déu ha mort" i, així, som deus i la "vinya" és nostra! Comencem a descobrir ara les conseqüències de tot això... Nogensmenys, la mort del "Fill" no és l'última paraula: Ell és la "pedra principal" que, amb la seva mort i resurrecció, porta un nou començament.